Giao Dịch Cao Hơn Thấp Hơn Với Lợi Nhuận Từ 100% đến 1000%

Đây là giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh Forex, Index, Commodity với mức lợi nhuận từ 100% đến 1000% tuỳ vào sự lựa chọn của nhà đầu tư với các mức giá giới hạn khác nhau và khoản thời gian giao dịch từ vày giây đến 365 ngày.

Mở Tài Khoản Demo >>

 -Khi dự đoán giá tăng, chọn giao dịch Cao Hơn một mức giá Giới Hạn chọn trước. Giá Giới Hạn trong giao dịch này thường được chọn cao hơn mức giá hiện tại. Giá Giới Hạn này càng cao thì lợi nhuận càng cao.

Giao Dịch Tăng/Giảm Với Lợi Nhuận Từ 80% Đến 100%

 Đây là nơi duy nhất có lợi nhuận chi trả lên đến gần 100% cho giao dịch Tăng/Giảm hay High/Low


Quyển Sách Của Gann Dạy Về Chart Formation Trong Giao Dịch Hàng Hoá Nông Nghiệp

 


Gann là chuyên gia giao dịch trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. How To Make Profit In Commodities được Gann viết vào năm 1951, trong đó ông phân tích giá hàng hoá có tính chu kỳ và thường lặp lại trong tương lai. Biết biến động giá với các điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong quá khứ thì có thể tính được các điểm thấp nhất hoặc cao nhất trong tương lai.

Những Quyển Sách Giúp Dự Đoán Chu Kỳ Bull Bear Trong Kinh Doanh Tài Chính Chứng Khoán

 Đây là những quyển sách dùng khoa học thiên văn hay chiêm tinh học để dự đoán các chu kỳ kinh doanh hay tài chính, chứng khoán. Phương pháp này dự đoán tương đối chính xác trong các giao dịch hàng hoá nông nghiệp do đây là lỉnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các hành tinh.


Sách Chuyên Sâu Về Phân Tích Hàng Hoá 2020 Advanced Positioning Flow and Sentiment Analysis Commodity Markets

 Advanced Positioning, Flow, and Sentiment Analysis in Commodity Markets - Bridging Fundamental and Technical Analysis


Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Phái Sinh Cà Phê

 Hợp đồng tương lai cà phê là một sản phẩm tài chính phái sinh mà giá của nó có sự tương quan với giá cà phê đang trao đổi trên thị trường. Một hợp đồng tương lai cà phê thì được chuẩn hoá về số lượng (5 tấn, 10 tấn...) có mức giá xác định trước tương ứng với thời hạn giao hàng được quy định trong hợp đồng.


Chi Tiết Về Hợp Đồng Tương Lai

 


Mỗi hợp đồng tương lai là các quy định chuẩn hoá về sản phẩm mà nó đại diện, về số lượng mỗi lô (Lot), về thời hạn giao hàng trong tương lai, về đặc tính của sản phẩm. Các hợp đồng tương lai thường được giao dịch trên các sàn giao dịch chuyên biệt.

Cơ Bản Về Giao Dịch Phái Sinh Future Trading

 Phái sinh là một sản phẩm tài chính nói chung mà giá của nó biến động dựa trên giá của sản phẩm mà nó đại diện đang được giao dịch thực tế ngoài thị trường. Sản phẩm tài chính có thể là chỉ số Index, Ngoại tệ Forex hoặc hàng hoá các loại Commodities (Agricultural, Soft, Metal, Energy...)

Sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch trên các sàn giao dịch chuyên biệt, được chuẩn hoá theo lô (Lot) với các đặc tính được quy định trước.Kiếm Lợi Nhuận Từ Giao Dịch Phái Sinh Hàng Hoá

 


Đây là loạt bài hướng dẫn giao dịch phái sinh hàng hoá và các chiến thuật khác nhau được rút ra từ rất nhiều nguồn với nhiều tác giả khác nhau. Nội dung sẽ được cập nhật liên tục.

Giao Dịch Hàng Hoá Phái Sinh Mang Lại Lợi Nhuận Cao Hơn Giao Dịch Chứng Khoán.

 

Trích từ How to make profits in trading Commodities,W. D. Gann. Gann là nhà đầu tư và là nhà giao dịch vĩ đại trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá phái sinh, đặc biệt là hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nền Tảng DTrader Của Deriv Là Hình Thức Kết Hợp Giữa Vanilla Options và Binary Option

 


Giao dịch Binary Option thông thường chỉ có mức trả lãi từ 75% đến 85% khi giá sản phẩm tài chính tại thời điểm kết thúc hợp đồng Option Cao Hơn (đối với lệnh Call, Buy, Mua) hoặc Thấp Hơn (đối với lệnh Put, Short, Bán) so với giá lúc mở vị thế. Thời hạn thông thường đối với mỗi hợp đồng Option thường chỉ vài giây hoặc tối đa một tuần. Nhà đầu tư không thể chọn thời hạn lớn hơn cũng như không thể chọn mức strike price phù hợp.

Giao Dịch Bằng DBot Trên Deriv

 DBot là hình thức lập trình đơn giản các giao dịch Binary Option trên Deriv. Nhà đầu tư có thể giao dịch mọi tài sản với các chức năng giống như Giao Dịch Trên DTrader.


Các Hình Thức Giao Dịch Smart Trader Tại Deriv

 Cũng giống như DTrader, các hình thức giao dịch tại SmartTrader cũng tương tự nhưng được trình bày theo cách khác.


Giao Dịch Higher Lower Tại Deriv

 Higher/Lower là hình thức giao dịch Binary Option đặc biệt chỉ có ở nền tảng DTrader của Deriv. Hình thức này cho phép chi trả lợi nhuận không giới hạn lên tới hàng ngàn phần trăm tuỳ theo sự lựa chọn của nhà đầu tư, khác với các nền tảng Binary Option khác thường có mức chi trả chỉ 75% đến 85%.


Ở Higher/Lower của Deriv, nhà đầu tư được tuỳ chọn khoản thời gian giao dịch từ 1 giây đến 365 ngày, khoản thời gian dài nhất so với các nền tảng khác tạo xác xuất thành công khi mở vị thế lớn hơn.

Giao Dịch Binary Cần Tỉ Lệ Lợi Nhuận Lớn Hơn 100%

 Phần lớn giao dịch Binary Option có tỉ lệ chi trả lợi nhuận từ 75% đến 85%. Vê lầu dài, đây là mức chi trả không có lợi do nếu dự đoán sai xu hướng thì mất 100% tiền đầu tư còn khi đúng chỉ được 75% đến 85%. Do đó chỉ nên giao dịch với các mức chi trả lớn hơn 100%, khi đó chỉ cần đúng 50% số giao dịch thì về lâu dài mới có lợi nhuận.DTrader là nền tảng giao dịch của Deriv cho mức chi trả lớn hơn 100%, có thể lên tới hơn 1000% với các giao dịch Higher/Lower. Sự thật là trong giao dịch Option, nhất là Vanilla Option, thì tỉ lệ chi trả từ 5000% đến 10.000% là bình thường.

Giao Dịch DTrader tại Deriv

Tại DTrader, nhà đầu tư có thể chọn mức Strike Price tuỳ ý, không giống như các nền tảng Binary khác, mức Strike Price là mức giá hiện tại khi mở trạng thái. Trong DTrader, mức Strike Price nhà đầu tư có thể chọn cao hơn mức giá hiện tại khi mở vị thế Call (Buy - Long) hoặc chọn thấp hơn mức giá hiện tại khi mở vị thế Put (Sell - Short).

Do đó mức Strike Price càng xa mức giá hiện tại khi đóng trạng thái thì mức chi trả lợi nhuận càng cao.

VD: Giá Vàng hiện tại là 1800 USD. Nếu nhà đầu tư muốn mở vị thế Mua (Call , Buy, Long) trong khoản thời gian 30 ngày. Nhà đầu tư có thể chọn các mức giá Strike Price khác nhau tuỳ ý như: 1820, 1850, 1870, 1900, 1920, 1950, 2000...khi đó mức chi trả lợi nhuận tương ứng có thể là 110%, 130%, 150%, 200%, 250%, 300%. Ngược lại nếu nhà đầu tư muốn mở vị thế Bán (Put, Sell, Short) trong khoản thời gian 30 ngày thì có thể chọn các mức giá Strike Price như: 1780, 1750, 1720, 1700, 1650... các mức Strike Price đối với vị thế bán càng thấp thì lợi nhuận chi trả càng cao: 110%, 120%, 150%, 200%, 300%...

Ngoài ra nhà đầu tư còn có thể tuỳ chọn khoản thời gian mở vị thế và đóng vị thế. Khoản thời gian càng ngắn thì mức lợi nhuận chi trả càng cao.

VD: Nhà đầu tư muốn mở vị thế Mua (Call, Buy, Long) khi giá Vàng hiện tại là 1800. Nhà đầu tư chọn Strike Price là 1850. Khi đó nhà đầu tư có thể chọn thời gian đóng vị thế từ 1 ngày đến 365 ngày nhưng thời gian càng ngắn thì lợi nhuận chi trả sẽ càng cao. Nếu thời gian đóng vị thế là 1 ngày có thể lên tới 300%, nếu kéo dài tới 1 tuần thì còn 150% và nếu kéo dài tới 1 năm thì giảm còn khoản 50%.
Giao Dịch DTrader tại Deriv

 DTrader là nền tảng giao dịch kết hợp giữa Binary Option, Vanilla OptionFuture Market tại Deriv. Deriv là công ty đã hình thành trên 20 năm khởi nguồn từ BetonMarkets, sau đó là Binary và hiện tại là Deriv. 

DTrader khác hoàn toàn các nền tảng khác đang giao dịch trên thị trường, nơi duy nhất có khoản lợi nhuận chi trả lớn hơn 200% khi giao dịch Binary Option Higher/Lower và khoản thời gian giao dịch có thể kéo dài tới 1 năm.


Những Quyển Sách Chuyên Về Giao Dịch Chỉ Số Phái Sinh Index

 Giao dịch chỉ số phái sinh Index có đặc thù khác hoàn toàn với giao dịch từng cổ phiếu riêng lẽ hoặc giao dịch hàng hoá phái sinh và giao dịch tiền tệ. Do chỉ số thường là trung bình của nhiều cổ phiếu khác nhau nên thường giao động quanh một mức cụ thể do đó và đây là dạng sản phẩm tài chính rất thích hợp cho lướt sóng.

Sau đây là một số quyển sách với các chiến thuật chuyên về giao dịch chỉ số, đặt in tại HoaXanh theo đường Link bên dưới:


Những Quyển Sách Phân Tích Chu Kỳ Cycles Trong Giao Dịch Hàng Hoá Tài Chính Chứng Khoán

 Đây là tập hợp những quyển sách phân tích chu kỳ trong kinh doanh, đầu tư tài chính, chứng khoán và hàng hoá phái sinh, đặc biệt là chu kỳ trong lĩnh vực hàng hoá nông nghiệp phái sinh. Đặt in sách tại HoaXanh theo các đường link bên dưới.


Tập Hợp Các Quyển Sách Về Phân Tích Volume Trong Giao Dịch Tài Chính Chứng Khoán

 Một số quyển sách phân tích volume trong giao dịch tài chính, chứng khoán được tìm kiếm nhiều nhất.

The Trader's Book of Volume - Mark Leibovit (467 Trang) 

Đây là quyển sách đầy đủ nhất về phân tích Volume trong giao dịch tài chính, chứng khoán của Mark Leibovit, một nhà giao dịch có hơn 35 năm kinh nghiệm từng dự đoán được các cuộc khủng hoảng lớn 1987, 2000 và 2008. Quyển sách với nhiều ví dụ và đồ thị minh hoạ.

Đặt in sách bản đẹp The Traders Book of Volume tại HoaXanh>>The Long Good Buy Quyển Sách Giúp Hiểu về Chu Kỳ, Xu Hướng và Khủng Hoảng Trên Thị Trường Tài Chính Chứng Khoán Trong 100 Năm Qua

 The Long Good Buy, Analysing Cycles in Markets. The Long Good Buy is an excellent introduction to understanding the cycles, trends and crises in financial markets over the past 100 years. Its purpose is to help investors assess risk and the probabilities of different outcomes.


Dự Đoán Chu kỳ Thị Trường Tài Chính Bằng Chiêm Tinh Học

 A Trader’s Guide to Financial Astrology, Forecasting Market Cycles Using Planetary and Lunar Movements. This book will give you a solid foundation on how astrology and its cycles apply to infect all markets, it will give you a basic foundation to start applying astrology to your own trading, whichever market you happen to favor. The back‐testing went back many decades, so it is certainly statistically accurate.


Xây Dựng Hệ Thống Lựa Chọn Cổ Phiếu Dựa Vào Momentum II

 The Basics of Building a Momentum Strategy:

 • How to calculate generic momentum
 • Describe how look-back windows affect momentum
 • Describe how portfolio construction affects momentum


Xây Dựng Hệ Thống Lựa Chọn Cổ Phiếu Dựa Vào Momentum

 Quantitative Momentum, A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System. Past prices do predict future expected performance and Momentum is the epitome of a simple strategy Buy Winners. Bulls can continue buying, and bears can continue selling, even when there is no direct reason or cause for them to do so, other than the price action itself. So here we see how price changes—independent of fundamentals—can affect future market prices.

We break momentum into two categories to differentiate between the different approaches to measure momentum:

 • Time-series momentum: Sometimes referred to as absolute momentum, time-series momentum is calculated based on a stock’s own past return, considered independently from the returns of other stocks.
 • Cross-sectional momentum: Originally referred to as relative strength, before academics developed a more jargon-like term, cross-sectional momentum is a measure of a stock’s performance, relative to other stocks.

 • GOOD INVESTING IS LIKE GOOD POKER: PICK THE RIGHT TABLE

  Behavioral finance hints at a framework for being a successful active investor:
  1. Identify market situations where behavioral bias is driving prices from fundamentals (e.g., identify market opportunity).
  2. Identify the actions/incentives of the smartest market participants and understand their arbitrage costs.
  3. Find situations where mispricing is high and arbitrage costs are high for the majority of arbitrage capital, but the costs are low for an active investor with low arbitrage costs.
  One can think of the situation outlined above as analogous to a poker player seeking to find a winnable poker game. And in the context of poker, picking the right table is critical for success:
  1. Know the fish at the table (opportunity is high).
  2. Know the sharks at the table (opportunity is low).
  3. Find a table with a lot of fish and few sharks.
  Understanding the Worst Players

  All human beings suffer from behavioral bias, and these biases are magnified in stressful situations. After all, we’re only human. We laundry list a plethora of biases that can affect investment decisions
  on the financial battlefield:
  ■ Overconfidence (“I’ve been right before . . . ”)
  ■ Optimism (“Markets always go up.”)
  ■ Self-attribution bias (“I called that stock price increase . . . ”)
  ■ Endowment effect (“I have worked with this manager for 25 years; he has to be good.”)
  ■ Anchoring (“The market was up 50 percent last year; I think it will return between 45 and 55 percent this year.”)
  ■ Availability (“You see the terrible results last quarter? This stock is a total dog!”)
  ■ Framing (“Do you prefer a bond that has a 99 percent chance of paying its promised yield or one with a 1 percent chance of default?”—hint, it’s the same bond.)

  The psychology research is clear: humans are flawed decision makers, especially under duress. But even if we identify poor investor behavior, that identification does not necessarily imply that an exploitable market opportunity exists. As discussed previously, other smarter investors will surely be privy to the mispricing situation before we are aware of the opportunity.

  They will attempt immediately to exploit the opportunity, eliminating our ability to profitably take advantage of mispricing caused by biased market participants. We want to avoid competition, but to avoid competition we need to understand the competition.

  Đáy và Đỉnh Của Giá Hàng Hoá Lúc Nào Cũng Tuân Theo Tỉ Lệ Toán Học Nhất Định

   Đáy và Đỉnh của giá hàng hoá như cà phê, cao su, lúa mì, đậu tương lúc nào cũng có tỉ lệ tương quan với nhau. Dựa vào đáy, đỉnh hiện tại và quá khứ có thể dự đoán được đáy và đỉnh trong tương lai của giá hàng hoá.


  Multiplier Hình Thức Giao Dịch Kết Hợp Ký Quỹ và Options Cho Lợi Nhuận Gấp 10 đến 1000 Lần Nhưng Với Rủi Ro Cố Định Là Khoản Đầu Tư Ban Đầu

  Multipliers là hình thức kết hợp giữa giao dịch ký quỹ thông thường và Options. Nhà đầu tư có thể nhân gấp nhiều lần lợi nhuận mong muốn với mức rủi ro cố định là khoản đầu tư ban đầu.