22.10.20

Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Phái Sinh Cà Phê

 Hợp đồng tương lai cà phê là một sản phẩm tài chính phái sinh mà giá của nó có sự tương quan với giá cà phê đang trao đổi trên thị trường. Một hợp đồng tương lai cà phê thì được chuẩn hoá về số lượng (5 tấn, 10 tấn...) có mức giá xác định trước tương ứng với thời hạn giao hàng được quy định trong hợp đồng.Sàn giao dịch cà phê tương lai

Cà Phê Tương Lai được giao dịch trên các sàn hàng hoá NYSE Euronext (Euronext), New York Mercantile Exchange (NYMEX) và Tokyo Grain Exchange (TGE). 

Cà phê Robusta (RC), loại phổ biến tại Việt Nam được giao dịch trên sàn Euronext với đơn vị yết giá là USD/Tấn. Một lô giao dịch là 10 Tấn/Lot. Margin khoản 1600 USD, 10%

Cà phê Arabica (KT), loại dùng làm thức uống phổ biến trên thế giới được giao dịch trên sàn NYMEX với đơn vị yết giá là USD/Pound. Một lô giao dịch là 37.500 pounds (khoản 17 tấn). Margin khoản  5400 USD, 13% - 15%.

Cà phê Arabica trên sàn TGE với Lot là 50 Bao Lớn, Margin khoản 75.000 JPY, 8%

Cà phê Robusta trên sàn TGE với Lot là 5 Tấn, Margin khoản 75.000 JPY, 10%

Giao Dịch Cà Phê Tương Lai Đơn Giản

Cà Phê Phái Sinh Tương Lai là một công cụ để nhà sản xuất và trồng cà phê quản lý rủi ro từ biến động giá và cố định lợi nhuận biên.

Người trồng cà phê hoặc xuất khẩu cà phê sẽ dùng Short Hedge để cố định giá bán trong tương lai và phòng ngừa rủi ro giá cà phê giảm vào thời điểm bán. Nếu giá cà phê giảm vào thời điểm bán thì lợi nhuận từ Short Hedge sẽ được bù trừ.

Người chế biến các sản phẩm từ cà phê hoặc nhà nhập khẩu sẽ dùng Long Hedge để cố định giá mua trong tương lai và phòng ngữa rủi ro giá cà phê tăng vào thời điểm mua. Nếu giá cà phê tăng vào thời điểm mua thì lợi nhuận từ Long Hedge sẽ được bù trừ.

Các nhà đầu cơ (Speculator, Trader) kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mua/bán cà phê tương lai nhờ dự đoán đúng xu hướng giá cà phê. Đây là những người giúp tạo ra thanh khoản cho thị trường, khi nhà quản lý rủi ro thực hiện lệnh Long Hedge hoặc Short Hedge thì sẽ dễ dàng hơn khi có lệnh đối ứng từ các nhà đầu cơ. Ngoài ra các nhà đầu cơ còn mua/bán với nhau do mỗi người có nhận định khác nhau về xu hướng trên thị trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.