Mastering the Trade 3rd Edition Giúp Giải Đáp Mọi Thắc Mắc Của Pro Trader

 


Đây là quyển sách dành cho pro Trader giúp đưa ra quyết định chuẩn xác trong mọi tình huống.

Phần mở đầu, sách chỉ ra các nguyên tắc hoạt động của thị trường như điều gì làm thị trường chuyển động và tâm lý 101 trong đầu tư, cách thức chuẩn bị tinh thần cho các hoạt động giao dịch và đầu tư.

Phần thứ hai sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị giao dịch tuỳ vào từng loại thị trường tài chính khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau: Stock, Futures, Options, Cryptocurrrency...

Các đặc điểm của thị trường như Open Gap, Pivot Point, Tick Fade, Revert Back to the means...

Sách là tập hợp các câu hỏi giải đáp mọi thắc mắc của Trader về thị trường. Tham khảo mục lục bên dưới.

Đặt in Mastering the Trade 3rd tại HoaXanh >>

What Really Causes the Markets to Move?

Did You Know That Most People Who Lose Money in the Markets Do So Because of These Four

Things?

How Do Our Odds for Success Increase Once We Understand the Pain and Suffering of Individual

Market Participants?

The Case Study You’ll Never Read About at Harvard Business School, or, Has This Ever Happened to

You or Your Spouse?

A Note from My Wife: How Have I Dealt with Being Married to John Carter the Trader?

How Do I Top That?

What Is the Only Economic Principle That Matters in the Markets?


Psychology 101: What Didn’t They Teach About Trading and Investing in School?

Emotions Are Fine at Weddings and Funerals; Why Aren’t They Fine When It Comes to Trading and

Investing?

Why Is a Guy with a System Always Welcome in a Casino?

What Is the Right Mental Outlook for the Markets, and Why Shouldn’t I Turn On My Computer

Without It?

Minnesota Stupid

Why Do Most Traders Have to Blow Out an Account Before It All Sinks In?

The Trader Mind-Set: What Is the Best Way for Getting, and Keeping, Your Head in the Game?

What Is the Easiest Way to Establish a Consistently Winning Outlook?

What Does Personal Integrity Have to Do with Successful Trading?

Where Are You Now in Your Trading Journey?

Phase I Trading: Destined to Lose—What Are the Traits That Make People a Success in Life but

Routinely Get Them Killed in the Markets?

Phase II Trading: Fear-Based Trading or “Why Does Everything I Touch Turn to Crap?”

Phase III Trading: Why Is the Search for the Holy Grail Guaranteed to Limit Your Success as a Trader

and an Investor?

What Are the Signs That a Trader Is Stuck in Phase I, II, or III?

Paper Trading—Why Is It More Worthless Than an Iraqi Dinar?

But What About Phase IV—How Does a Person Learn How Not to Lose Money?

Why Does the Plateau Money Management Method Work?

When Trading and Investing, What Are the Best Ideas to Keep in Mind?

Other Books I’ve Found Useful for Getting My Trading Mind-Set Right


Is There Rhyme or Reason to How the Markets Move?

The Markets Are Moving—Are You Fighting the Tide or Flowing with It?

How Do the Markets Naturally Move?

Thrusts and Reactions Morph Into Patterns

How to Establish Priorities: If You Are Getting Interrupted During the First Two Hours of Trading,

Why Is It Your Fault?

Why Is Watching Harry Potter on DVD After 12:00 EST Better Than Watching CNBC?


Now That I Understand the Markets—What Do I Trade?

Tell Me Straight—What Markets Will Give Me the Best Chance of Success?

What Would You Pay for a First-Class Plane Ticket to Singapore?

Why Wouldn’t I Buy These Particular Options with My Mother-in-Law’s Trading Account?

Directional Plays: Why Is Delta 0.70 or Better Superior?

The Importance of Implied Volatility Crush, or “Look, Ma, They’re Panicking!”

How Do You Know When to Hold ’Em and When to Spread ’Em?


The Stock Market Is Now Open—What Tools Best Predict the Market’s Next Move?

Musicians Know How to Read Music; Can Traders Learn How to Read the Markets?

Great, Now How Do I Learn to Read the Internals?

What Is the Fastest Heads-Up That Stocks Are About to Make a Move?

What Is the Best Tool for Reading Buying Versus Selling Pressure?

Is There a Similar Tool Just for Nasdaq Stocks?

Put/Call Ratio—Is This the Key to the Kingdom?

What Is the Most Effective Way to See What’s Really Going on in the Stock Market During the Day?

How Do You Know When It’s Going to Be a Choppy Day?

Putting It All Together—How Can You Size Up the Trading Day from the Opening Bell?

What Are the Other Main Things to Keep Track Of?

And, Oh Yes, Did You Know That If You Ignore This One Thing, You Don’t Stand a Chance?

Summing Up

A Beginner’s Journey by Danielle Shay Gum

And So, It Began

A New Idea

Fast-Forward Five Years

My Trading Persona

The Beginning of a New Life

What Goes Up, Must Come Down—or Must It?

If Only It Was Sunshine and Roses from There

Big Changes

Lessons from the Masters

Key Advice on the Path to Consistency

In Conclusion


WHAT ARE THE BEST INTRADAY AND SWINGTRADING SETUPS FOR FUTURES, STOCKS,

OPTIONS, FOREX, AND CRYPTOCURRENCIES?

Delta Exchange Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency Sau Deribit

 Deribit là sàn giao dịch phái sinh đầu tiên dành cho tiền mã hoá Cryptocurrency với phần lớn là khách hàng tổ chức. Giao dịch phái sinh Cryptocurrency là các hình thức giao dịch Futures và Options có sử dụng đòn bẫy giúp nhà đầu tư thực hiện các nghiệp vụ đầu cơ cho lợi nhuận cao cũng như phòng ngừa rủi ro tốt hơn.

Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency

 Delta Exchange là Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency  • Futures Trading: Giao dịch Bitcoin và hơn 50 Altcoin với tỉ lệ đòn bẩy từ 1x, 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x.
  • Options Trading: Giao dịch Vanilla Options kiếm lợi nhuận từ biến động giá và phòng ngừa rủi ro. Giao dịch Option BTC và ETH có các kỳ hạn dài tới 1 năm, riêng các Altcoin XRP, LTC, ETH, BNB, LINK và BCH giao dịch trong ngày.

Sách in màu Crytocurrency Investing for Dummies

Đây là quyển sách in màu, tiếng Anh với nội dung được trình bày dễ hiểu từ cơ bản đến nâng cao mọi kiến thức về tiền mã hoá Cryptocurrency.

Bộ Sách In Màu Chart Patterns Elliott Wave Trading và Candlestick Charting


 Đây là bộ sách 3 cuốn của Bloomberg Financial Series bao gồm Candlestick Charting, Chart Patterns và Elliott Wave Trading. Sách được in màu trình bày theo hai phần, phần đầu là lý thuyết và các hướng dẫn, phần sau là các ví dụ thực tế với các chú thích chi tiết. 

Những Quyển Sách Hay về Chart Patterns của Thomas N Bulkowski

 Visual Guide to Chart Patterns của Bloomberg Financial SeriesĐây là quyển sách in màu rõ, đẹp về Chart Patterns của Thomas N Bulkowski dành cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch, giúp người đọc hiểu, phân biệt và biết cách sử dụng chart patterns để dự đoán xu hướng và các mức giá có thể đạt được. Sau phần hướng dẫn cơ bản ban đầu là các ví dụ thực hành giúp nhà đầu tư mới cũng như chuyên nghiệp rèn luyện kỹ năng nhận diện các mô hình đồ thị khác nhau.

Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Hàng Hoá

 Trong khi phân tích cơ bản hàng hoá xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu của hàng hoá. Như khi mùa màn thuận lợi có thể làm gia tăng lượng cung cà phê ở Columbia và ngay lập tức làm giảm giá cà phê tương lai đang giao dịch trên sàn hàng hoá. Một cơn bão có thể làm sụt giảm sản lượng cam và đậu nành và làm giá hàng hoá đang giao dịch trên sàn hàng hoá tăng mạnh do cung giảm đột ngột.

Ngược lại Phân tích kỹ thuật không quan tâm đến cung cầu hàng hoá mà chỉ quan tâm đến diễn biến của giá hàng hoá.

Phân Tích Cơ Bản Thị Trường Hàng Hoá Cung và Cầu

 Mục tiêu của bất kỳ nhà giao dịch hàng hoá nào là dự đoán biến động giá hàng hoá. Phương pháp phân tích dự đoán có thể là Phân Tích Cơ Bản hoặc Phân Tích Kỹ Thuật hoặc cả hai.

Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu thị trường về giá, khối lượng, mô hình đồ thị của giá để dự đoán xu hướng sắp tới.

Phân tích cơ bản dựa trên điều kiện thị trường, đặc biệt là về lượng Cung/Cầu để cảm nhận xu hướng tăng giá hoặc giảm giá hàng hoá.

Cung: Là tổng sản lượng hàng hoá bao gồm sản lượng năm nay và tồn kho từ sản lượng các năm trước. Ví dụ lượng cung lúa mì bao gồm sản lượng lúa mì vụ này và tồn kho từ các vụ mùa trước.

Đứng trên quan điểm của người nông dân trồng lúa mì, Cung đại diện cho sản lượng họ sẳn sàng bán với nhiều mức giá khác nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Khi giá bán còn cao hơn chi phí thì người nông dân vẫn tiếp tục sản xuất ra lúa mì. Khi đó, tổng cung lúa mì là tổng đóng góp của mỗi nông dân vào thị trường. Đối với một nhà kinh tế, cung được đại diện bằng đồ thị bằng một mức giá tăng — hoặc đường đường dốc lên.

Biểu đồ  cho thấy mối liên hệ giữa lượng cung  với giá hàng hoá. Biểu đồ này cho thấy khi giá tăng cao sẽ khuyến khích sản xuất làm tăng lượng cung. 

Thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng cung, nhưng ảnh hưởng của nó thường không chuyển từ vụ này sang năm sau. Công nghệ cũng có tác động lâu dài; công nghệ thành công làm giảm chi phí sản xuất và làm tăng sản lượng. 

Một số yếu tố đầu vào như phân bón và năng lượng, có khi thêm vào hoặc bớt đi, khi những chi phí này tăng lên, người nông dân phải điều chỉnh lợi nhuận biên ( tỷ suất lợi nhuận )của họ theo điều kiện thị trường hiện tại.

Khi đường cung tăng lên, giá cao hơn sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn cho người nông dân. lợi nhuận đó giúp cung cấp vốn cần thiết để tăng sản lượng hơn nữa, điều này cuối cùng làm tăng lượng cung. Tuy nhiên, việc tăng giá không thể duy trì, trừ khi điều này trừ khi có lượng cầu mới. Chỉ có thể tăng giá nếu người mua chấp nhận chi trả với mức giá đó. Khi giá giảm thấp hơn là một tín hiệu sản xuất thừa. 

Cầu: Là tổng sản lượng hàng hoá được tiêu thụ với mức giá xác định, khi cầu tăng có nghĩa là nhu cầu về hàng hoá tăng lên ở mức giá nào đó. Cầu là một hàm số biểu diễn nhu cầu tiêu dùng, thể hiện sức mua ở nhiều mức giá khác nhau.

Đồ thị Cầu biểu thị sản lượng tương ứng với mức giá là đồ thị dốc xuống, khi giá tăng thì cầu giảm và ngược lại.


Giống như cung,  cầu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Trong trường hợp lúa mì, nhu cầu đối với các sản phẩm cuối cùng như bánh mì, bánh ngọt, và keo có ảnh hưởng đặc biệt. Giá cao hơn nên sản xuất cho lợi nhuận cao,  tạo động lực và cung cấp vốn cho việc mở rộng sản xuất. Tất nhiên, phải có một lý do để mở rộng sản xuất cho những mặt hàng đó  khi người tiêu dùng thực sự muốn.

Khi người tiêu dùng không sẵn sàng — hoặc thiếu khả năng — mua với giá hiện tại, nông dân có thể hạ giá. Điều này cuối cùng dẫn đến lợi nhuận giảm hoặc hua lỗ.  Dẫn đến giảm sản xuất và sản lượng lúa mì có thể suy giảm.

Cung- Cầu Cân Bằng


Khi người mua và người bán đồng ý một mức giá xác định thì đây là điểm cân bằng giữa lượng cung và cầu. Đây cũng là điểm giao giữa hai đường cung và cầu.

Nếu bạn có đủ khả năng để đọc các báo cáo sản xuất hoặc dữ liệu về mức tiêu thụ, phân tích cơ bản có thể cung cấp quan điểm mà bạn không thể có được chỉ từ việc nhìn vào biểu đồ giá.

Phân tích kỹ thuật cho cài nhìn toàn cảnh về thị trường, chuyện gì đang xảy ra chứ không biết nguyên nhân tại sao.

Phân tích cơ bản có thể giải thích nền tảng của thị trường và tạo chiều sâu cho phân tích kỹ thuật. Trạng thái nghỉ khi thị trường đang tăng có thể báo hiệu tình trạng mua quá mức hoặc có thể là do một tin tức làm thay đổi xu hướng tăng giá. Thật khó cho một nhà phân tích kỹ thuật để biết tình trạng nào tồn tại. 

Nếu bạn biết các nguyên tắc cơ bản của thị trường, bạn có nhiều khả năng phân biệt được liệu xu hướng đi ngan hiện tại có là cơ hội để gia nhập thị trường hay trị trường sắp đảo chiều. 

Quyển Sách Hình Ảnh và InfoGraphic Cung Cấp Kiến Thức Toàn Diện Cho Người Khởi Nghiệp

 

How to Start Your Own Business and make it work (thuộc series The Fact Visually Explained) là quyển sách hình ảnh và infographic của DK Publishing giúp trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng dành cho người muốn bắt đầu mở doanh nghiệp và điều hành sau đó.

Quyển sách cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng để điều hành một doanh nghiệp nhỏ, cách hình ảnh được thiết kế rất dễ hiểu giúp người đọc nắm vững kiến thức. Ngoài ra mỗi mục còn có lời khuyên từ những người khởi nghiệp thành công.

Quyển sách này khác những quyển sách khởi nghiệp trên thị trường là ngoài giảng giải những kiến thức chung, sách còn chỉ cụ thể những cách thức làm truyền thông, bán hàng, quản lý và điều hành doanh nghiệp nhỏ.

Mastering the Market

 


Mastering The Market, How To Spot Explosive Opportunities là một giáo trình ngắn về: 

  • Kinh tế vĩ mô cơ bản (cổ phiếu, trái phiếu, lãi xuất, Fed, các hình thức lạm phát và ảnh hưởng bởi chính phủ, các chính sách tiền tệ và tài khoá, ảnh hưởng của đồng dolla lên thương mại toàn cầu).
  • Hiểu về thị trường: Các chu kỳ thị trường, dấu hiệu thị trường sắp tăng trưởng, khi nào nên thoát ra khỏi thị trường..
  • Làm thế nào nhận diện các cơ hội bùng nổ trong đầu tư: Phân tích cơ bản, kỹ thuật, tâm lý công chúng, thị trường, các chỉ số phái sinh Options giúp phát hiện trị trường gần đổi chiều. Khi nào nên đi ngược với đám đông. Ngoài ra còn có các cách phân tích phi truyền thống.
Xem online và tải tài liệu bên dưới.

Quyển Sách Phân Tích Kỹ Thuật Cho Người Mới Tìm Hiểu Tehnical Analysis for dummies 4th

 Technical Analysis for dummies 4th là quyển sách mới nhất giúp người mới bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Bằng cách viết dành cho dummies nên rất dễ hiểu, quyển sách sẽ giúp nhà đầu tư mới làm quen với các kiến thức cơ bản như:

  • Có cái nhìn tổng quát đầu tiên về phân tích kỹ thuật
  • Tối ưu hoá lợi nhuận và nâng cao kỹ năng quản lý tài khoản
  • Phát hiện xu hướng mới trong đầu tư và các thời điểm đảo chiều xu thế


Sách Chart Patterns Dành Cho Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp

 


Trade Chart Patterns Like the Pros là quyển sách tóm tắt hầu hết các chart patterns với các điểm vào ra và ví dụ kèm theo giúp tra cứu nhanh của Suri Duddella, một trader và cũng là một nhà toán học và khoa học máy tính.

Bắt đầu tham gia thị trường tài chính từ năm 1995, Suri tập trung nghiên cứu biến động của giá chứng khoán, sau đó tập trung vào nghiên cứu phân tích kỹ thuật. Ông dự nhiều hội thảo và đọc nhiều sách phân tích kỹ thuật khác nhau. Trải qua thời gian dài giao dịch trên thị trường tài chính với những thành công và sai lầm khác nhau ông rút ra nhiều hình mẩu đồ thị giá và sau này viết thành sách Trade Chart Patterns Like the Pros. Có rất nhiều mẩu đồ thị do ông tự phát hiện ra.

Hiểu về Chart Patterns giúp ông nắm rõ quy tắc vận động của thị trường và nâng cao kỹ năng trade. Quyển Trade Chart Patterns Like the Pros cung cấp những quy tắc và các kỹ thuật trade chuyên biệt. Mỗi hình mẩu được viết ra với tâm trí của một trader, có hình mẩu đơn giản, có hình mẩu phức tạp...trader cần tìm hiểu hình mẩu nào thích hợp cho mình và xây dựng chiến lược phù hợp.

Quyển sách này cung cấp hình mẩu kỹ thuật của giá, mỗi liên hệ giữa từng dấu hiệu trên đồ thị mà không cần các chỉ số momentum hay oscillator. Bản thân Suri cũng nhận thấy chỉ dựa vào chart patterns nhiều khi lại hiệu quả và nhanh hơn.

Đặt in sách Trade Chart Patterns Like the Pros tại HoaXanh >>


Số Vốn Tối Thiểu Để Đầu Tư Trái Phiếu

 Để bắt đầu mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ cần một triệu đồng, nhưng đây là những doanh nghiệp có điểm số tín dụng cao nên lãi suất trái phiếu rất nhỏ, chỉ bằng hoặc tương đương lãi xuất ngân hàng. Ưu điểm của loại trái phiếu này so với lãi xuất ngân hàng là khi nhà đầu tư cần tiền có thể bán ra và vẫn được hưởng lãi trong thời gian mua trái phiếu.


Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp

 Khi nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp thì thực tế là đã cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay một khoản tiền.

Khi đáo hạn nhà đầu tư sẽ được trả một khoản tiền là mệnh giá của trái phiếu và phần lãi tức tương ứng. Trong một danh mục đầu tư đa dạng với cổ phiếu và các loại trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn sẽ giúp nhà đầu tư bảo đảm có được một khoản tiền cho tương lai khi cần thiết vì mục tiêu khi đầu tư trái phiếu là bảo toàn vốn.

Chỉ Số Index Có Thể Tăng Cao Bao Nhiêu

 

Chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục Up Trend nếu điểm cao sau cau hơn điểm cao trước và điểm thấp sau vẫn cao hơn điểm thấp trước.

Nhà giao dịch và nhà đầu tư trong thị trường cổ phiếu và chỉ số phái sinh chứng khoán thường hào hứng khi thị trường liên tục lập đỉnh mới. Nhưng trong lòng mỗi người luôn có câu hỏi là khi nào xu hướng tăng này kết thúc và làm sao để bảo vệ thành quả kiếm được.

10 Quan Niệm Sai Lầm Về Forex

 


Là một nhà đầu tư lâu năm hay chỉ mới bắt đầu giao dịch Forex vẫn luôn có những quan niệm sai lầm về Forex và đây là 10 điều thường gặp nhất

Làm Cách Nào Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp Quyết Định Mua, Bán hay Giữ Cổ Phiếu

 


Nhà đầu tư thường phải tự quyết định nhanh chóng việc mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Do không có thời gian để tham khảo bên tư vấn phân tích, bên quản lý hoặc đọc các bản báo cáo dài dòng.

Nhưng bằng cách chỉ tham khảo một số thông tin quan trọng vẫn có thể có quyết định tốt trong điều kiện nhiều áp lực trên thị trường.

Các Rủi Ro Gắn Liền với Trái Phiếu

 


Tất cả các khoản đầu tư đều có các mức độ rủi ro khác nhau và trái phiếu cũng không ngoại lệ. Sau đây là  ba rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến trái phiếu.

- Trái Phiếu bị thu hồi: Công ty phát hành trái phiếu mua lại trái phiếu trước thời hạn. Điều này thường xảy ra khi lãi xuất giảm và công ty muốn thu hồi số trái phiếu có lãi xuất cao trước đó. Rủi ro này ít xảy ra khi lãi xuất tăng liên tục.

-Rủi ro tín nhiệm: Đây là rủi ro công ty phát hành trái phiếu mất khả năng chi trả, làm mất vốn nhà đầu tư. Do đó mỗi loại trái phiếu đều có đánh giá tín nhiệm, giống điểm tín dụng của mỗi người. Trái phiếu chính phủ thường có mức tính nhiệm rất cao do đó không cần đánh giá. Là một nhà đầu tư trái phiếu cần cân nhắc giữa lợi tức trái phiếu và mức tính nhiệm, trái phiếu có mức tín nhiệm thấp thường có lợi tuất cao và ngược lại

-Rủi ro lãi xuất.

Tại Sao Nên Đầu Tư Trái Phiếu

 


Bổ sung danh mục đầu tư với trái phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu là một lựa chọn tốt đối với những nhà đầu tư có mức độ chịu rủi ro thấp. Ngoài ra trái phiếu còn có những lợi ít khác như:

- Ổn định danh mục đầu tư do bù trừ được biến động từ thị trường cổ phiếu. Trái phiếu có đặc điểm rủi ro/lợi nhuận khác với cổ phiếu nên sẽ có diễn biến khác biệt so với cổ phiếu khi thị trường biến động.

- Trái phiếu thường cho dòng lợi tuất cố định, đây là điểm hấp dẫn các nhà đầu tư, vừa có dòng tiền đều đặn vừa giữ được khoản đầu tư ban đầu

- Đối với trái phiếu có thể thu hồi thường có lợi tuất cao đủ để bù trừ rủi ro cho nhà đầu tư. Không giống như cổ phiếu, mục tiêu của trái phiếu là thu hồi được vốn đầu tư ban đầu ở một thời điểm trong tương lai.

Tất nhiên trái phiếu cũng có những rủi ro như nhà đầu tư muốn bán trước hạn với giá thấp hơn giá đã mua vào hoặc công ty phát hành trái phiếu mất khả năng chi trả. Nhưng bằng cách tập trung vào các công ty có độ tín nhiệm cao thì nhà đầu tư có thể loại trừ rủi ro này.

Technical Analysis for the Trading Professional sách dành cho nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp

Technical Analysis for the Trading Professional has been expanded to reflect the author’s experiences over the past decade to bring you fully up to date.