13.10.20

Những Quyển Sách Phân Tích Chu Kỳ Cycles Trong Giao Dịch Hàng Hoá Tài Chính Chứng Khoán

 Đây là tập hợp những quyển sách phân tích chu kỳ trong kinh doanh, đầu tư tài chính, chứng khoán và hàng hoá phái sinh, đặc biệt là chu kỳ trong lĩnh vực hàng hoá nông nghiệp phái sinh. Đặt in sách tại HoaXanh theo các đường link bên dưới.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.