16.10.20

Giao Dịch Higher Lower Tại Deriv

 Higher/Lower là hình thức giao dịch Binary Option đặc biệt chỉ có ở nền tảng DTrader của Deriv. Hình thức này cho phép chi trả lợi nhuận không giới hạn lên tới hàng ngàn phần trăm tuỳ theo sự lựa chọn của nhà đầu tư, khác với các nền tảng Binary Option khác thường có mức chi trả chỉ 75% đến 85%.


Ở Higher/Lower của Deriv, nhà đầu tư được tuỳ chọn khoản thời gian giao dịch từ 1 giây đến 365 ngày, khoản thời gian dài nhất so với các nền tảng khác tạo xác xuất thành công khi mở vị thế lớn hơn.

Giao dịch DTrader Option tại Deriv

Ngoài ra mức Strike Price còn gọi là Barrier là không cố định(ở các nền tảng khác, mức strike price bằng với mức giá ban đầu), nhà đầu tư có thể chọn các mức Barrier tuỳ ý, càng xa mức giá hiện tại thì lợi nhuận càng cao.

VD: Giao dịch Vàng với hình thức Higher/Lower (click vào ảnh để phóng to)


  1. Chọn nền tảng DTrader trong Deriv
  2. Chọn sản phẩm tài chính cần giao dịch: Forex, Gold, Oil, Index...
  3. Chọn hình thức giao dịch là Higher/Lower
  4. Chọn khoản thời gian (Duration) là bao nhiêu ngày (hoặc giây) hoặc chọn thời điểm kết thúc hợp đồng Options(End Time)
  5. Barrier là mức giá nhà đầu tư chọn khi kết thúc hợp đồng Option, giá sẽ cao hơn hay thấp hơn mức giá này. Với lệnh Mua -Higher (Call, Long) nhà đầu tư dự đoán gía sẽ tăng nên sẽ chọn Barrier cao hơn mức giá hiện tại, càng cao hơn mức giá hiện tại thì lợi nhuận chi trả sẽ càng cao. Ngược lại với lệnh Bán - Lower (Put, Short) nhà đầu tư dự đoán giá sẽ giảm nên sẽ chọn Barrier thấp hơn mức giá hiện tại, càng thấp hơn mức giá hiện tại thì lợi nhuận chi trả sẽ càng cao.
  6. Tiếp theo nhà đầu tư chọn khoản đầu tư ban đầu (Stake), hoặc Payout là số tiền mình nhận được bao gồm cả khoản đầu tư ban đầu. Chọn Stake sẽ dễ nhìn hơn.
  7. Tiếp theo nhà đầu tư sẽ chọn Higher nếu dự đoán giá sẽ tăng vượt qua mức Barrier hoặc Lower nếu dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới mức Barrỉe vào thời điểm kết thúc hợp đồng.
  8. Nhà đầu tư có thể biết được mức chi trả tương ứng trên ô Higher màu xanh hoặc Lower màu đỏ.

Lưu ý:

  • Mức Barrier càng xa mức giá hiện tại thì mức chi trả lợi nhuận càng cao.
  • Cùng mức Barrier thì khoản thời gian( thời điểm kết thúc hợp đồng) càng ngắn thì lợi nhuận chi trả càng cao.
VD:
Gold với mức giá hiện tại 1905 USD, chọn Duration là 28 ngày, Chọn Barrier là 1915 (cao hơn mức hiện tại 10 USD) thì khi chọn Higher sẽ có lợi nhuận là 100%. Ngược lại chọn Lower chỉ có lợi nhuận 65% so với số tiền đầu tư ban đầu nhưng ít rủi ro hơn do Barrier cao hơn mức giá hiện tại.

Cũng Gold với mức giá hiện tại là 1905 USD, Duration là 28 ngày. Nếu chọn Barrier cao hơn 15 USD là 1920 USD thì mức lợi nhuận chi trả khi kết thúc hợp đồng Option nếu giá cao hơn Barrier lên tới 110%. Ngược lại nếu chọn Lower thì lợi nhuận chỉ còn 60%.

Cũng Gold với mức giá hiện tại là 1905 USD, thời điểm kết thúc hợp đồng Option vẫn là sau 28 ngày và Barier lần này là 1950 usd (cao hơn 45 USD) thì mức chi trả lợi nhuận lên tới 176% nếu chọn Higher, tức giá vào thời điểm kết thúc hợp đồng cao hơn mức Barrier đã chọn (1950).

Ngược lại, khi cùng mức Barrier là 1950 USD nhưng khoản thời gian Duration (hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng) chỉ còn 10 ngày thì lợi nhuận chi trả lên tới gần 300%, gấp đôi so với khoản thời gian là 30 ngày. Tức là khoản thời gian càng ngắn thì lợi nhuận chi trả càng cao.

Giao dịch DTrader tại Deriv:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.