16.10.20

Giao Dịch DTrader tại Deriv

 DTrader là nền tảng giao dịch kết hợp giữa Binary Option, Vanilla OptionFuture Market tại Deriv. Deriv là công ty đã hình thành trên 20 năm khởi nguồn từ BetonMarkets, sau đó là Binary và hiện tại là Deriv. 

DTrader khác hoàn toàn các nền tảng khác đang giao dịch trên thị trường, nơi duy nhất có khoản lợi nhuận chi trả lớn hơn 200% khi giao dịch Binary Option Higher/Lower và khoản thời gian giao dịch có thể kéo dài tới 1 năm.Bốn Hình Thức Giao Dịch Qua DTrader:
Lợi nhuận chi trả tối đa 100% khi giá lúc kết thúc cao hơn hoặc thấp hơn giá lúc mở vị thế. Như các hình thức giao dịch Binary Option khác nhưng tỉ lệ chi trả cao, gần 100%.

Lợi nhuận chi trả lên tới 1000% khi giá lúc kết thúc cao hơn hoặc thấp hơn mức giá barrier lựa chọn lúc mở vị thế. Hình thức giao dịch có tỉ suất lợi nhuận cao hơn số vốn bỏ ra, về lâu dài sẽ có lợi.


Lợi nhuận chi trả lên tới 1000% khi trong khoản thời gian giao dịch, giá chạm hoặc không được chạm 1 mức giá barrier đã chọn lúc mở vị thế.

Lợi nhuận chi trả lên tới 1000% khi trong khoản thời gian giao dịch giá nằm trong hoặc có lúc đi ra ngoài khoản 2 barrier đã chọn lúc mở vị thế.


Ưu điểm của DTrader:

+Sản phẩm tài chính giao dịch đa dạng từ Forex, Chỉ Số Index, Vàng (Gold), Dầu(Oil)...

+Số tiền giao dịch nhỏ: Từ dưới 1 USD, khoản 35 cent là có thể giao dịch được.

+Khoản thời gian giao dịch đa dạng từ 1 giây đến 365 ngày.

+Lợi nhuận chi trả lớn hơn 200%.

Nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn hơn khi giao dịch tại DTrader, như khoản thời gian giao dịch từ 1 giây đến 365 ngày, đây là một điều rất đặc biệt khi các nền tảng khác chỉ giao dịch trong khoản thời gian 1 ngày hoặc 1 tuần là tối đa.

Lợi nhuận chi trả lớn hơn 200% là do nhà đầu tư có thể chọn mức Strike Price và khoản thời gian giao dich theo ý mình. Mức Strike Price càng xa mức giá hiện tại và khoản thời gian giao dịch càng ngắn thì lợi nhuận chi trả càng cao.

Tham khảo: Giao Dịch Phái Sinh Option >>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.