16.10.20

Các Hình Thức Giao Dịch Smart Trader Tại Deriv

 Cũng giống như DTrader, các hình thức giao dịch tại SmartTrader cũng tương tự nhưng được trình bày theo cách khác.


Rise / Fall


Giao dịch Rise/Fall, chọn sản phẩm tài chính giao dịch là Forex, Index hay Commodity. Ngoài chọn khoản thời gian giao dịch (Duration) là từ 1giây đến 365 ngày, nhà đầu tư còn có thể chọn thời điểm bắt đầu (Start time).
 • Chọn Rise khi dự đoán giá sẽ tăng và tại thời điểm kết thúc giá sẽ cao hơn mức giá ban đầu lúc mở vị thế.
 • Chọn Fall khi dự đoán giá sẽ giảm và tại thời điểm kết thúc giá sẽ thấp hơn mức giá ban đầu lúc mở vị thế.


Higher / Lower

Điểm đặc biệt của Higher/Lower là nhà đầu tư sẽ chọn mức giá lúc kết thúc họp đồng Option (Barrier) cao hơn hoặc thấp hơn mức giá ban đầu lúc mở vị thế. Không giống với Rise/Fall, mức giá lúc kết thúc hợp đồng cũng là mức giá ban đầu mở vị thế, mức giá Barrier trong Higher/Lower càng cách xa mức giá ban đầu thì mức chi trả lợi nhuận càng cao.
 • Chọn Higher khi dự đoán giá sẽ tăng và tại thời điểm kết thúc hợp đồng Option, giá sẽ tăng vượt qua khỏi mức Barrier đã chọn.
 • Chọn Lower khi dự đoán giá sẽ giảm và tại thời điểm kết thúc hợp đồng Option, giá sẽ giảm xuống dưới mức Barrier đã chọn.

Stays Between / Goes Outside
Nhà đầu tư sẽ tuỳ chọn 2 mức Barrier Thấp và Cao. Lợi nhuận vẫn có thể lên tới hàng ngàn phần trăm nếu chọn mức Barrier phù hợp.
 • Stays Between: Lợi nhuận chi trả khi từ lúc mở vị thế đến lúc kết thúc hợp đồng Option, giá vẫn nằm giữa và không được chạm hai mức Barrier Thấp và Cao. 
 • Goes Outside: Lợi nhuận chi trả khi từ lúc mở vị thế đến lúc kết thúc hợp đồng Option, giá chỉ cần chạm vào hai mức Barrier Thấp và Cao.
Stays Between sẽ có lợi nhuận càng cao khi khoản Barrier giữa hai mức Thấp và Cao càng hẹp, và ngược lại Goes Outside sẽ có lợi nhuận càng cao khi khoản Barrier giữa hai mức Thấp và Cao càng rộng. 

Ends Between / Ends Outside
 • Ends Between: Lợi nhuận được chi trả khi kết thúc hợp đồng Option giá nằm giữa 2 mức Barrier. 
 • Ends Outside: Lợi nhuận được chi trả khi kết thúc hợp đồng Option giá nằm trên mức Barrier cao hoặc nằm dưới mức Barrier Thấp.

Touch / No Touch

 • Touch / No Touch chỉ có một mức Barrier.
 • Touch: Trong khoản thời gian của hợp đồng (Duration), lợi nhuận sẽ được chi trả khi giá chạm mức Barrier dù chỉ một lần.
 • No Touch: Trong khoản thời gian của hợp đồng, từ lúc bắt đầu mở vị thế đến lúc kết thúc, giá không được chạm vào mức Barrier đã chọn.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.