Phái Sinh Options

 Giao Dịch Phái Sinh Quyền Chọn (Derivatives Options) chỉ số chứng khoán (Index), Tiền Tệ (Forex), Hàng Hoá (Vàng, Dầu). Lợi Nhuận thu được từ dự đoán đúng xu hướng tài chính trong khoản thời gian xác định.

Khác với giao dịch Binary Options thông thường có mức lợi nhuận chi trả cố định khoản 80% trên số vốn bỏ ra và khoản thời gian giao dịch cố định theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ. Deriv Options có lợi nhuận phụ thuộc vào tuỳ chọn của nhà đầu tư vào mức giá thực hiện (Strike Price) hợp đồng Options và Khoản thời gian giao dịch của hợp đồng Options. Nhà đầu tư có thể tuỳ chọn khoản thời gian giao dịch từ vài giây đến 1 năm.


Với Deriv Options nhà đầu tư có thể giao dịch phái sinh chỉ số Index, Forex, Gold với lợi nhuận có thể lên tới 1000% bằng các giao dịch Options Rise/FallHigher/Lower ; In/Out ; Touch/noTouch. Thời gian mở trạng thái giao dịch có thể kéo dài từ vài giây tới 365 ngày.

  • Chọn sản phẩm giao dịch: Index, Forex, Oil hay Gold.
  • Chọn hình thức giao dịch là Higher/Lower.
  • Chọn mức giá chặn trên đối với giao dịch Higher và chặn dưới đối với giao dịch Lower.
  • Chọn khoản thời gian giao dịch
  • Mở trạng thái giao dịch là Higher hoặc Lower.
  • Có thể bắt đầu giao dịch chỉ với 1 USD.

Target Price = Start Price. Lợi nhuận chi trả ~ 80%-90%

Target Price > hay < Start Price. Lợi nhuận chi trả >100% tuỳ vào chọn Tartget Price

Lợi nhuận chi trả >100% tuỳ vào lựa chọn 2 mức Barrier High và Low

Lợi nhuận chi trả >100% tuỳ vào lựa chọn 2 mức Barrier High và Low


Lợi nhuận chi trả >100% tuỳ vào lựa chọn mức BarrierKhông có nhận xét nào: