16.10.20

Giao Dịch Binary Cần Tỉ Lệ Lợi Nhuận Lớn Hơn 100%

 Phần lớn giao dịch Binary Option có tỉ lệ chi trả lợi nhuận từ 75% đến 85%. Vê lầu dài, đây là mức chi trả không có lợi do nếu dự đoán sai xu hướng thì mất 100% tiền đầu tư còn khi đúng chỉ được 75% đến 85%. Do đó chỉ nên giao dịch với các mức chi trả lớn hơn 100%, khi đó chỉ cần đúng 50% số giao dịch thì về lâu dài mới có lợi nhuận.DTrader là nền tảng giao dịch của Deriv cho mức chi trả lớn hơn 100%, có thể lên tới hơn 1000% với các giao dịch Higher/Lower. Sự thật là trong giao dịch Option, nhất là Vanilla Option, thì tỉ lệ chi trả từ 5000% đến 10.000% là bình thường.

Giao Dịch DTrader tại Deriv

Tại DTrader, nhà đầu tư có thể chọn mức Strike Price tuỳ ý, không giống như các nền tảng Binary khác, mức Strike Price là mức giá hiện tại khi mở trạng thái. Trong DTrader, mức Strike Price nhà đầu tư có thể chọn cao hơn mức giá hiện tại khi mở vị thế Call (Buy - Long) hoặc chọn thấp hơn mức giá hiện tại khi mở vị thế Put (Sell - Short).

Do đó mức Strike Price càng xa mức giá hiện tại khi đóng trạng thái thì mức chi trả lợi nhuận càng cao.

VD: Giá Vàng hiện tại là 1800 USD. Nếu nhà đầu tư muốn mở vị thế Mua (Call , Buy, Long) trong khoản thời gian 30 ngày. Nhà đầu tư có thể chọn các mức giá Strike Price khác nhau tuỳ ý như: 1820, 1850, 1870, 1900, 1920, 1950, 2000...khi đó mức chi trả lợi nhuận tương ứng có thể là 110%, 130%, 150%, 200%, 250%, 300%. Ngược lại nếu nhà đầu tư muốn mở vị thế Bán (Put, Sell, Short) trong khoản thời gian 30 ngày thì có thể chọn các mức giá Strike Price như: 1780, 1750, 1720, 1700, 1650... các mức Strike Price đối với vị thế bán càng thấp thì lợi nhuận chi trả càng cao: 110%, 120%, 150%, 200%, 300%...

Ngoài ra nhà đầu tư còn có thể tuỳ chọn khoản thời gian mở vị thế và đóng vị thế. Khoản thời gian càng ngắn thì mức lợi nhuận chi trả càng cao.

VD: Nhà đầu tư muốn mở vị thế Mua (Call, Buy, Long) khi giá Vàng hiện tại là 1800. Nhà đầu tư chọn Strike Price là 1850. Khi đó nhà đầu tư có thể chọn thời gian đóng vị thế từ 1 ngày đến 365 ngày nhưng thời gian càng ngắn thì lợi nhuận chi trả sẽ càng cao. Nếu thời gian đóng vị thế là 1 ngày có thể lên tới 300%, nếu kéo dài tới 1 tuần thì còn 150% và nếu kéo dài tới 1 năm thì giảm còn khoản 50%.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.