16.10.20

Nền Tảng DTrader Của Deriv Là Hình Thức Kết Hợp Giữa Vanilla Options và Binary Option

 


Giao dịch Binary Option thông thường chỉ có mức trả lãi từ 75% đến 85% khi giá sản phẩm tài chính tại thời điểm kết thúc hợp đồng Option Cao Hơn (đối với lệnh Call, Buy, Mua) hoặc Thấp Hơn (đối với lệnh Put, Short, Bán) so với giá lúc mở vị thế. Thời hạn thông thường đối với mỗi hợp đồng Option thường chỉ vài giây hoặc tối đa một tuần. Nhà đầu tư không thể chọn thời hạn lớn hơn cũng như không thể chọn mức strike price phù hợp.

Đối với Vanilla Option, thời hạn có thể vài ngày, vài tháng hoặc một năm, thời gian càng dài thì chi phí duy trì Options càng lớn dẫn tới lợi nhuận sẽ càng nhỏ. Vanilla Option cũng có nhiều mức Strike Price có thể chọn lựa. Mức Strike Price càng xa mức giá hiện tại thì lợi nhuận càng cao.

Đối với Vanilla Options, khi giá đạt mức Strike Price, nhà đầu tư chỉ mới gần hoà vốn, giá phải cao hơn hoặc thấp hơn strike price một khoản nào đó thì mới bắt đầu có lời.

Deriv là công ty duy nhất trong thị trường Binary Option cung cấp nền tảng DTrader với hình thức giao dịch Higher/Lower. Một hình thức giao dịch có ưu điểm của Binary Option và cả Vanilla Option

Nhà đầu tư có thể chọn khoản thời gian cho hợp đồng Binary Options từ vài giây, vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc một năm. Thời gian càng ngắn thì lợi nhuận càng cao.

Nhà đầu tư cũng có thể chọn mức strike price tuỳ ý, càng cách xa mức giá hiện tại thì lợi nhuận càng cao.

Lợi nhuận có thể lên tới hàng ngàn phần trăm nếu chọn mức strike price và khoản thời gian phù hợp.

Giao dịch thử tài khoản Demo tại DTrader>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.