13.10.20

Những Quyển Sách Chuyên Về Giao Dịch Chỉ Số Phái Sinh Index

 Giao dịch chỉ số phái sinh Index có đặc thù khác hoàn toàn với giao dịch từng cổ phiếu riêng lẽ hoặc giao dịch hàng hoá phái sinh và giao dịch tiền tệ. Do chỉ số thường là trung bình của nhiều cổ phiếu khác nhau nên thường giao động quanh một mức cụ thể do đó và đây là dạng sản phẩm tài chính rất thích hợp cho lướt sóng.

Sau đây là một số quyển sách với các chiến thuật chuyên về giao dịch chỉ số, đặt in tại HoaXanh theo đường Link bên dưới:


  1. Pivots, Patterns, And Intraday Swing Trades. Derivatives Analysis with the E-mini and Russell Futures Contracts. William Scheier là một trader trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá phái sinh. Sau khi chuyển qua giao dịch chỉ số phái sinh ông có nhiều khám phá thú vị, đó là khác với giao dịch hàng hoá thường dùng chiến thuật mua và giữ (position trading), giao dịch chỉ số phái sinh Index chỉ thích hợp với giao dịch trong ngày. Cụ thể để giao dịch các chỉ số S&P500, Nasdaq100, DJ30 hay Russell 2000...hoặc bất kỳ chỉ số phái sinh nào, ông chia một ngày ra làm 3 khoản thời gian khác nhau và nhà giao dịch chỉ cần giao dịch một thời điểm và kết thúc khi đạt chỉ tiêu trong ngày.
  2. Trade Chart Patterns Like The Pros. Sách tóm tắt nhiều chart pattern áp dụng trong giao dịch chỉ số Index. Ngoài ra còn có công thức tính Pivot point và các điễm hỗ trợ, kháng cự trong ngày của chỉ số Index. Các điểm hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư ra quyết định Long hoặc Short khi chỉ số phái sinh Index chạm các mức này. Ví dụ chỉ số Index trong ngày ít khi vượt khỏi mức kháng cự S2 trong tuần.
  3. Index Future Trading Strategies. Đây là tài liệu tổng hợp các chiến thuật được trade thực tế bởi các trader nổi tiếng trên chỉ số phái sinh S&P500, Nasdaq100, DJ30, Russell 2000. Các chiến thuật dựa trên đặc điểm chỉ có trên chỉ số phái sinh Index qua quá trình thống kê lâu dài. Ví dụ dựa trên số cổ phiếu tăng trên số cổ phiếu giảm có thể biết chỉ số Index có tiếp tục tăng hay giảm. Khi chỉ số Index tạo Gap đầu ngày, xác xuất chỉ số Index fill gap vào giữa hoặc cuối ngày là bao nhiêu...
  4. New Elliott Wave Method Analysis. Tài liệu ngắn giải thích tại sao các phương pháp trading bấy lâu nay là sai lầm của một trader nổi tiếng trên Seeking Alpha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.