21.10.20

Chi Tiết Về Hợp Đồng Tương Lai

 


Mỗi hợp đồng tương lai là các quy định chuẩn hoá về sản phẩm mà nó đại diện, về số lượng mỗi lô (Lot), về thời hạn giao hàng trong tương lai, về đặc tính của sản phẩm. Các hợp đồng tương lai thường được giao dịch trên các sàn giao dịch chuyên biệt.


Một số sàn giao dịch hàng hoá lớn: CME, NYMEX, TOPCOM, MCX

Các hợp đồng tương lai đang giao dịch trên sàn thường hiển thị dưới dạng mã ký tự. Hợp đồng tương lai được yết giá theo 1 đơn vị, 1 hợp đồng có 1 Lot sẽ có nhiều đơn vị trong đó. Mỗi hợp đồng tương lai sẽ có ngày giao hàng, thường hiển thị dưới dạng ký tự trong mã hợp đồng. Ngày giao dịch cuối cùng sẽ trước ngày giao hàng vài ngày. Nhà đầu cơ thường đóng trạng thái trước ngày giao dịch cuối cùng do tham gia thị trường chỉ để kiếm chênh lệch giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.