16.10.20

Giao Dịch Bằng DBot Trên Deriv

 DBot là hình thức lập trình đơn giản các giao dịch Binary Option trên Deriv. Nhà đầu tư có thể giao dịch mọi tài sản với các chức năng giống như Giao Dịch Trên DTrader.Nhà đầu tư không cần phái có kiến thức lập trình, chỉ cần nhập các thông số dựa trên chiến thuật riêng rồi bắt đầu chạy tự động.

Khi chuyên nghiêp, nhà đầu tư có thể lập trình DBot và bán lại cho các nhà đầu tư khác.

Thử giao dịch DBot qua tài khoản Demo:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.