22.10.20

Quyển Sách Của Gann Dạy Về Chart Formation Trong Giao Dịch Hàng Hoá Nông Nghiệp

 


Gann là chuyên gia giao dịch trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. How To Make Profit In Commodities được Gann viết vào năm 1951, trong đó ông phân tích giá hàng hoá có tính chu kỳ và thường lặp lại trong tương lai. Biết biến động giá với các điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong quá khứ thì có thể tính được các điểm thấp nhất hoặc cao nhất trong tương lai.


Gann phân tích sai lầm của các nhà đầu tư hàng hoá thường là không nghiên cứu lịch sử biến động giá để rút ra quy luật vì giá hàng hoá có tính chu kỳ, những gì diễn ra trong quá khứ thường sẽ lặp lại trong tương lai.

Đặt in How to Make Profits in Commodities bản đẹp tại HoaXanh >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.