18.10.20

Giao Dịch Hàng Hoá Phái Sinh Mang Lại Lợi Nhuận Cao Hơn Giao Dịch Chứng Khoán.

 

Trích từ How to make profits in trading Commodities,W. D. Gann. Gann là nhà đầu tư và là nhà giao dịch vĩ đại trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá phái sinh, đặc biệt là hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp.

Gann là nhà vật lý và thiên văn học, nên ông hiểu rất rõ tác động của thiên văn đến trái đất, dẫn đến biến đổi khí hậu, dẫn đến biến đổi mùa màn, dẫn đến thay đổi cung cầu và cuối cùng là thay đổi giá hàng hoá. Ông cũng là người đầu tiên phát hiện giá hàng hoá có tính chu kỳ, và nhờ các công thức toán học, vật lý của mình ông đã tính ra các chu kỳ của từng loại hàng hoá khác nhau.

Gann cũng là nhà giao dịch chứng khoán, nhưng trong quyển sách của mình ông cho rằng giao dịch phái sinh hàng hoá sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch chứng khoán đồng thời cũng dễ dự đoán xu hướng hơn giao dịch chứng khoán. Sau đây là những điểm khác nhau:

 1. Giá hàng hoá, nhất là hàng hoá nông nghiệp thì thay đổi xu hướng theo mùa nên tương đối dễ dự đoán hơn. Giá thay đổi theo Cung-Cầu và sản lượng thì thay đổi theo mùa.
 2. Để giao dịch chứng khoán thì có hàng trăm, hàng ngàn mã khác nhau rất khó theo dõi còn hàng hoá thì chỉ có vài mã.
 3. Đòn bẫy khi giao dịch hàng hoá thường ở mức 1:10, tức là cao hơn chứng khoán thường là 1:2. Điều này mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng ít rủi ro hơn so với giao dịch Forex, thường tỉ lệ đòn bẫy là 1:50 hay 1:100.
 4. Khi giao dịch hàng hoá thì lãi xuất qua đêm và các chi phí để giữ vị thế cũng thấp hơn so với giao dịch chứng khoán, nhất là giao dịch phái sinh chỉ số.
 5. Đối với chứng khoán, công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng làm loãn số cổ phiếu, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Còn giao dịch hàng hoá thì không bao giờ có chuyện này.
 6. Thị trường hàng hoá mang tính quốc tế và rất rộng lớn, không ai có thể thao túng giá hàng hoá. Ngược lại thị trường chứng khoán của mỗi quốc gia khá nhỏ và rất dễ làm giá với những cổ phiếu nhỏ, thanh khoản kém.
 7. Tin tức về thị trường hàng hoá thường rõ ràng, như được mùa, mất mùa hoặc dư sản lượng còn chứng khoán thì đủ mọi tin đồn.
 8. Giá hàng hoá chỉ ảnh hưởng bởi luật Cung Câù còn chứng khoán thì đôi khi không phải.
 9. Giá hàng hoá thường diễn biến độc lập với nhau còn chứng khoán thường cùng tăng hoặc cùng giảm.
 10. Có thể dự đoán Đáy và Đỉnh của giá hàng hoá dễ dàng hơn so với dự đoán giá chứng khoán.
 11. Các nhà giao dịch nổi tiếng thường thành công trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá chứ không phải chứng khoán: Armour, Patton, Livermore, Dr E. A. Crawford.
 12. Khi học kỹ các quy luật dự đoán giá hàng hoá, nó ít khi thay đổi tại vì cũng chỉ có những hàng hoá đó được thu thập và sử dụng mỗi năm trong khi chứng khoán thì mỗi cổ phiếu có đặc điểm riêng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.