13.10.20

Tập Hợp Các Quyển Sách Về Phân Tích Volume Trong Giao Dịch Tài Chính Chứng Khoán

 Một số quyển sách phân tích volume trong giao dịch tài chính, chứng khoán được tìm kiếm nhiều nhất.

The Trader's Book of Volume - Mark Leibovit (467 Trang) 

Đây là quyển sách đầy đủ nhất về phân tích Volume trong giao dịch tài chính, chứng khoán của Mark Leibovit, một nhà giao dịch có hơn 35 năm kinh nghiệm từng dự đoán được các cuộc khủng hoảng lớn 1987, 2000 và 2008. Quyển sách với nhiều ví dụ và đồ thị minh hoạ.

Đặt in sách bản đẹp The Traders Book of Volume tại HoaXanh>>
A Complete Guide To Volume Price Analysis - Anna Coulling (273 Trang)

Quyển sách cơ bản và dễ hiểu của Anna Coulling về phân tích Volume trong giao dịch tài chính chứng khoán.

Đặt in màu Complete Guide to Volume Price Analysis tại HoaXanh>>

Volume Profile The Insider Guide To Trading

Sách màu nhiều đồ thị minh hoạ về nối liên hệ Volume và Chart Pattern, News.

Đặt in màu Volume Profile>>


Tham khảo một số quyển sách khác về Volume tại HoaXanh:

Master The Markets Using Volume Spread Analysis>>

Profitable Day And Swing Trading Using Price Volume Surges And Pattern 

Recognition To Catch Big Move In Stock Market>>

Stop And Make Money How To Profit In Stock Market Using Volume And Stop Order>>
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.