7.10.20

Đáy và Đỉnh Của Giá Hàng Hoá Lúc Nào Cũng Tuân Theo Tỉ Lệ Toán Học Nhất Định

 Đáy và Đỉnh của giá hàng hoá như cà phê, cao su, lúa mì, đậu tương lúc nào cũng có tỉ lệ tương quan với nhau. Dựa vào đáy, đỉnh hiện tại và quá khứ có thể dự đoán được đáy và đỉnh trong tương lai của giá hàng hoá.Quan sát những điểm cực thấp trên đồ thị của giá hàng hoá lúa mì, đậu tương, cotton hay cà phê, cau su...dùng điểm giá thấp nhất này như điểm cơ sở, lấy tỉ lệ 100%, sau đó sẽ có công thức tính tỷ lệ phần trăm khi giá tăng lên và có thể gặp các điểm kháng cự. Sau đây là công thức:

Đơn vị tiền tệ cơ bản là 1USD, tức là 100 cent.

Lấy giá cực thấp trên đồ thị chia cho 8. Như nói ở trên, tỉ lệ từ 0 đến điểm thấp nhất này là 100%. Sau khi chia cho 8 ta có tỉ lệ phần trăm tương ứng với mức giá thấp nhất: 12.5%, 25%, 33.3%, 37.5%, 50%, 62.5%, 66.6%, 75%, 87.5%, 100%.

Các điểm phần trăm quan trọng khi giá tăng lên từ đáy: 50%, 75% và 100%. Hai điểm kháng cự thường gặp nhất là 50% và 100% khi giá hàng hoá tăng lên từ đáy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.