22.10.20

Những Quyển Sách Giúp Dự Đoán Chu Kỳ Bull Bear Trong Kinh Doanh Tài Chính Chứng Khoán

 Đây là những quyển sách dùng khoa học thiên văn hay chiêm tinh học để dự đoán các chu kỳ kinh doanh hay tài chính, chứng khoán. Phương pháp này dự đoán tương đối chính xác trong các giao dịch hàng hoá nông nghiệp do đây là lỉnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các hành tinh.The Bull, The Bear and The Planets: Trading the Financial Markets Using Astrology

Từng bị nhiều người gièm pha, chủ đề chiêm tinh tài chính hiện đang hồi sinh khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm cái nhìn sâu sắc hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Thị trường là một thực thể năng động được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, một số trong số đó chúng ta có thể dễ dàng hiểu được, một số trong số đó là bí truyền. Ví dụ: các hiện tượng chiêm tinh có thể ảnh hưởng đến hành động giá và tạo ra các thay đổi xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Cuốn sách này giới thiệu cho người đọc một loạt các hiện tượng chiêm tinh. Từ phần giới thiệu về những kiến thức cơ bản lịch sử đằng sau chiêm tinh học đến việc kiểm tra các khía cạnh của chiêm tinh mặt trăng và hành tinh, rất nhiều ví dụ minh họa trong cuốn sách này sẽ cho người đọc thấy những hiện tượng độc đáo này tác động như thế nào đến cả thị trường tương lai hàng hóa và cổ phiếu.

Đặt in The Bull, The Bear and The Planets tại HoaXanh >>

Ngoài ra còn có những quyển sách tương tự có thể đặt in tại Hoa Xanh:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.