9.3.24

Xác Xuất Thắng trong Việc Lựa Chọn Mua Bán các Cổ Phiếu bằng với Xác Xuất mua một tờ vé số

 Khi bạn lựa chọn mua bán các cổ phiếu khác nhau, tức là bạn hy vọng bán rồi mua cổ phiếu khác thì về lâu dài xác xuất thắng của bạn gần như bằng không.


Nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu thì xác xuất thắng của nó là 30% (60% còn lại là hoà hoặc thua). Giả sử bạn bán cổ phiếu này và đi mua một cổ phiếu khác thì xác xuất thắng 2 lần liên tiếp chỉ còn 9%. Giả sử lần thứ 2 này bạn thắng tiếp thì xác xuất thắng nữa ở lần thứ 3 chỉ còn khoản 3%. Mà nếu thua thì bạn có thể mất hết tất cả từ các lần thắng đầu.

Để giải quyết vấn đề này thì chỉ có 3 chiến thuật:

1/ Bạn áp dụng cách của Warrent Buffet, tức là đầu tư lâu dài chỉ vài cổ phiếu trong cả chục năm.

2/ Bạn Mua Bán, Giao dịch chỉ vài (2-3) cổ phiếu lớn. Mua và Bán lại cũng chính cổ phiếu đó, quy trình lặp lại liên tục khi cổ phiếu đó giảm và tăng. Không mua cổ phiếu khác.

3/ Bạn giao dịch, Mua/Bán chỉ số Index, có thể là Future Index hay mua ETF Index.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.