27.8.23

DATX Giúp Phân Tích Chứng Khoán Bằng AI, Big Data và Machine Learning

 DATX là nền tảng giúp tìm kiếm, phân tích các cổ phiếu có tỷ lệ thắng cao bằng trí tuệ nhân tạo AI, dựa trên công nghệ máy học (Machine Learning) và Dữ liệu Lớn (Big Data).Tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các thị trường phát triển khác, nhà đầu tư cá nhân nếu chỉ dựa vào sức người thì khó cạnh tranh lại với các nền tảng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống giao dịch bằng máy tính. Nên DATX là nền tảng giúp các nhà đầu tư bắt đầu làm quen với với việc hỗ trợ đầu tư từ công nghệ AI.

Một số tính năng của DATx:

  1. X Buy và X-M Buy; X Buy: Xuất ra các cổ phiếu cho lợi nhuận kỳ vọng 10% trong vòng 8 ngày kể từ ngày có tín hiệu. X-M Buy: Xuất ra các cổ phiếu cho lợi nhuận kỳ vọng 15% trong vòng 45 ngày kể từ ngày có tín hiệu.
  2. X Speculator: Xuất ra các cổ phiếu cho lợi nhuận kỳ vọng từ 10% trong 3 đến 6 ngày kể từ ngày có tín hiệu. Những cổ phiếu này thoả điều kiện có Beta >1.3 và thị giá dưới mệnh giá.
  3. X Canslim: Xuất ra các cổ phiếu có điểm Canslim cao, thường cho lợi nhuận 10% trong 3 đến 6 ngày kể từ ngày có tín hiệu.
  4. X Davas: Xuất ra các cổ phiếu có biên độ hẹp và khối lượng giảm dần. Lợi nhuận kỳ vọng ở mức 10%
  5. X Watchlist; Watchlist Golden Gross và Dead Gross: Giúp phát hiện các cổ phiếu có tính hiệu tiêu cực hay tích cực dựa trên các giao cắt trên đường MA
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.