1.9.23

CryptoCurrency Investing for dummies đã có bản mới năm 2023 second edition

 


Kể từ bản thứ nhất xuất bản năm 2018 thì năm 2023 đã có bản second. Ngoài phần cơ bản giúp người đọc hiểu rõ về blockchain và cryptocurrency thì phần hai chủ yếu được chia làm hai phần gồm có Investing và Trading. 

Phần Investing giúp xác định các Cryptos có tiềm năng cao, phần Trading bao gồm tất các các phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu.

Sách dành cho dummies rất dễ hiểu và đầy đủ kiến thức.


Tham khảo mục lục:

Part 1: Getting Started with Cryptocurrency Investing. 5

CHAPTER 1: What Is a Cryptocurrency?. 7

CHAPTER 2: Why Invest in Cryptocurrencies? . 17

CHAPTER 3: Recognizing the Risks of Cryptocurrencies. 35

CHAPTER 4: Looking Under the Hood: Blockchain Technology. 53

CHAPTER 5: How Cryptocurrencies Work. 67


Part 2: The Fundamentals of Investing in Cryptos. 83

CHAPTER 6: How to Buy Cryptocurrencies. 85

CHAPTER 7: Using Cryptocurrency Wallets. 105

CHAPTER 8: Different Types of Cryptocurrencies. 119

CHAPTER 9: Identifying Top Performing Cryptocurrencies. 141

CHAPTER 10: Diversification in Cryptocurrencies. 155

CHAPTER 11: The Role of Cryptocurrency in the Metaverse. 167


Part 3: Alternatives to Cryptos. 185

CHAPTER 12: Getting Ahead of the Crowd: Investing in ICOs. 187

CHAPTER 13: Cryptocurrency Mining . 199

CHAPTER 14: Investing in NFTs. 209

CHAPTER 15: Stocks and Exchange Traded Funds with

Cryptocurrency Exposure. 219

CHAPTER 16: Cryptocurrency Futures and Options. 229

CHAPTER 17: Dealing with the Dollar and Other Fiat Currencies. 237


Part 4: Essential Crypto Strategies and Tactics. 249

CHAPTER 18: Using Technical Analysis. 251

CHAPTER 19: Short-Term Trading Strategies. 265

CHAPTER 20: Long-Term Investing Strategies. 279

CHAPTER 21: Minimizing Losses and Maximizing Gains . 287

CHAPTER 22: Using Ichimoku and Fibonacci Techniques . 297

CHAPTER 23: Taxes and Cryptocurrencies. 305Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.