24.4.21

Delta Exchange Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency Sau Deribit

 Deribit là sàn giao dịch phái sinh đầu tiên dành cho tiền mã hoá Cryptocurrency với phần lớn là khách hàng tổ chức. Giao dịch phái sinh Cryptocurrency là các hình thức giao dịch Futures và Options có sử dụng đòn bẫy giúp nhà đầu tư thực hiện các nghiệp vụ đầu cơ cho lợi nhuận cao cũng như phòng ngừa rủi ro tốt hơn.

Khác với Deribit, Delta Exchange hướng đến các nhà đầu tư cá nhân với sản phẩm đa dạng hơn như đơn vị giao dịch nhỏ hơn. Giao dịch Futures không thời hạn với đòn bẫy tài chính từ 20x đến 100x. Delta Exchange cung cấp giao dịch Options với Vanilla Options và cả Exotic Options (Binary Options), ngoài ra còn một số sản phẩm tài chính khác như interest rate swaps và calendar spread contracts.

Token của Delta Exchange là DETO, được list trên CoinMarketCap, CoinGecko and Nomics. Token DETO có thể chuyển đổi giữa USDT hoặc BTC và được dùng làm phần thưởng khi giao dịch trên Delta Exchange. Là phần lợi tuất khi đặt STAKE, tham gia hệ thống Đào. Là phần thưởng khi giới thiệu nhà đầu tư khác tham gia giao dịch trên Delta Exchange.

Điều quan trọng nhất là đầu tư có thể hưởng lợi khi giá TOKEN tăng khi Delta Exchange mở rộng quy mô.

Để Mua/Bán được DETO TOKEN: Mở Tài Khoản Delta Exchange >> Thực hiện xác nhận KYC > Nạp USDT > Mua TOKEN DETO Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.