20.4.21

Sách in màu Crytocurrency Investing for Dummies

Đây là quyển sách in màu, tiếng Anh với nội dung được trình bày dễ hiểu từ cơ bản đến nâng cao mọi kiến thức về tiền mã hoá Cryptocurrency.

Như bao quyển sách khác, phần mở đầu là giới thiệu kiến thức cơ bản, nền tảng về tiền mã hoá, quá trình hình thành và phát triển, các đặc điểm khác biệt giữa tiền đang trao đổi và tiền mã hoá của tương lai.

Ngoài ra người đọc còn được tìm hiểu sâu hơn về công nghệ Blockchain.

Phần tiếp theo là cơ bản về đầu tư tiền mã hoá gồm Bitcoin và các Alcoin, cách tham gia ICOs để có lợi nhuận cao hơn. Cách sử dụng các loại ví, và các hình thức giao dịch tiền mã hoá khác nhau.

Phần cuối là phần nâng cao, giúp nhà đầu tư tìm kiếm các đồng tiền cho khả năng sinh lợi cao, cách đầu tư vào Cryptocurrency ETF, cách giao dịch Futures, Options đối với các đồng tiền phổ biến như Bitcoin, Ether...

Một phần không thể thiếu là các cách thức phân tích kỹ thuật chủ yếu dùng trong Bitcoin, cách đầu tư dài hạn, ngắn hạn, cách quản lý vốn giúp hạn chế lỗ và tối đa hoá lợi nhuận.

Đặt in màu Crytocurrency Investing for dummies tại HoaXanh>>


 

Getting Started with Cryptocurrency Investing

What Is a Cryptocurrency?

Why Invest in Cryptocurrencies?

Recognizing the Risks of Cryptocurrencies

Looking Under the Hood: Blockchain Technology

How Cryptocurrencies Work.

The Fundamentals of Investing in Cryptos

Cryptocurrency Exchanges and Brokers.

Using Cryptocurrency Wallets. 

Different Types of Cryptocurrencies. 

Identifying Top Performing Cryptocurrencies.

Diversification in Cryptocurrencies.

Alternatives to Cryptos.

Getting Ahead of the Crowd: Investing in ICOs.

Cryptocurrency Mining .

Stocks and Exchange Traded Funds with Cryptocurrency Exposure. 

Cryptocurrency Futures and Options.

Dealing with the Dollar and Other Fiat Currencies.

Essential Crypto Strategies and Tactics.

Using Technical Analysis .

Short-Term Trading Strategies. 

Long-Term Investing Strategies. 

Minimizing Losses and Maximizing Gains . 

Using Ichimoku and Fibonacci Techniques . 

Taxes and Cryptocurrencies.


Ten Considerations Before Getting Started with Cryptocurrencies.

Ten Possible Moves When Your Crypto Portfolio Is Down . 

Ten Challenges and Opportunities for Crypto Investors. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.