Delta Exchange Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency Sau Deribit

 Deribit là sàn giao dịch phái sinh đầu tiên dành cho tiền mã hoá Cryptocurrency với phần lớn là khách hàng tổ chức. Giao dịch phái sinh Cryptocurrency là các hình thức giao dịch Futures và Options có sử dụng đòn bẫy giúp nhà đầu tư thực hiện các nghiệp vụ đầu cơ cho lợi nhuận cao cũng như phòng ngừa rủi ro tốt hơn.

Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency

 Delta Exchange là Sàn Giao Dịch Phái Sinh Cryptocurrency  • Futures Trading: Giao dịch Bitcoin và hơn 50 Altcoin với tỉ lệ đòn bẩy từ 1x, 2x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x.
  • Options Trading: Giao dịch Vanilla Options kiếm lợi nhuận từ biến động giá và phòng ngừa rủi ro. Giao dịch Option BTC và ETH có các kỳ hạn dài tới 1 năm, riêng các Altcoin XRP, LTC, ETH, BNB, LINK và BCH giao dịch trong ngày.

Sách in màu Crytocurrency Investing for Dummies

Đây là quyển sách in màu, tiếng Anh với nội dung được trình bày dễ hiểu từ cơ bản đến nâng cao mọi kiến thức về tiền mã hoá Cryptocurrency.