3.2.21

BItcoin Đang Tạo Đáy và Có Khả Năng Tăng Lên Mức $60000 tới $85000

 


  • Bitcoin vẫn đang trong quá trình điều chỉnh kể từ khi đạt mức $41.986
  • Nếu giá Bitcoin bật qua khỏi mức $38.620 thì quá trình tạo đáy mới kết thúc, nếu không Bitcoin sẽ còn điều chỉnh giảm.
Có nhiều ước tính, Bitcoin có thể đạt mức giá $150.000 trong chu kỳ tăng giá dài hạn này. Cho đến nay vẫn đang trong quá trình điều chỉnh giảm kể từ khi đạt mức giá cao nhất là $41.986. Nếu mức hỗ trợ $20.300 được giữ vửng thì Bitcoin có thể tăng lên tới mức $60.000 tới $85.000. 

Vào ngày 21/01 Bitcoin có mức giá thấp nhất là $28.800, kể từ đó có đáy sau cao hơn đáy trước. Theo phương pháp Elliott, có lẽ Bitcoin đã hoàn tất sóng 2 trong chu kỳ tăng giá lần này?

Tóm lại, nếu Bitcoin tăng vượt mức $38,620 thì mức tăng kế tiếp có thể lên tới hơn $60.000. Ngược lại nếu giảm dưới mức $28.800 thì ta có điểm hỗ trợ kế tiếp là $26.300 ... mức hỗ trợ cuối cùng là $20.300 và từ đây nếu phá vỡ sẽ tạo ra một mô hình khác.

Đây là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng danh mục trong khoản giá từ $26.300 tới $28.800

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.