4.2.21

Sách Về Trend Trading Mới Nhất của Brent Benfold

The Universal Tactics of Successful Trend Trading, finding opportunity in uncertainty.

 


Quyển sách cho những lời tư vấn thực tế và mạnh mẽ đến những trader chuyên nghiệp theo trường phái Trend following. Sử dụng các nguyên tắc giống như trong The Universal Principles of Successful Trading, Brent Benfold giúp mang lại chiến thắng bền vững cho nhà đầu tư.

Quyển sách xoay vào trọng tâm như:
  • Tại sao Trend Trading hấp dẫn
  • Các chiến thuật phổ biến và hiệu quả trong trend trading
  • Làm thế nào đo lường rủi ro.
  • Các sai lầm phổ biến trong Trend Trading và cách phòng tránh.
Các nhà đầu tư và độc giả cũng sẽ khám phá ra tầm quan trọng của rủi ro và cách đánh giá kết quả và chiến lược trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.