3.2.21

Chỉ Báo Giá và Khối Lượng Trong Giao Dịch Cổ Phiếu và Chứng Khoán

 


Stock Trading and Investing Using Volume Price Analysis là quyển sách kinh điển của Anna Coulling hướng dẫn sử dụng hai thông số giá và khối lượng trong giao dịch cổ phiếu. Đây là quyển sách áp dụng thực tế sau khi đọc quyển A Complete Guide To Volume Price Analysis. 

Sách có trên 200 ví dụ với các lưu ý chi tiết từ những bài học. Giúp người đọc hoàn thiện kỹ năng giao dịch cổ phiếu, chứng khoán.

Đặt in màu tại HoaXanh Stock Trading and Investing using Volume Price Analysis >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.