28.3.24

Tập Hợp Các Sách về Bond Trading và Investing từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

 Bond Trading & Investing cho lợi nhuận bền vững và dài lâu. Đặc biệt Bond Trading là đỉnh cao trong các giao dịch tài chính. Giao dịch Corporate Bond thường ít người làm được và do đó cũng là tầng lớp giàu nhất trong xã hội.

1. Investing 101, from Stocks and Bonds to ETF and IPOs, an Essential Primer on Building a Profitable Portfolio.

Quyển sách cơ bản nhất cho người bắt đầu tìm hiểu các sản phẩm tài chính, mức độ liên quan với nhau, và sự biến động tương quan của chúng.


2. Bond Market Rules, 50 Investing Axioms to Master Bonds for Income or Trading.

Tập hợp 50 quy luật và giải thích các kiến thức cơ bản về Bonds cho nhà đầu tư mới


3. Getting Started in Bonds

Nằm trong series sách "Getting Stated in", chuyên giải thích các kiến thức cơ bản về các sản phẩm tài chính4. All About Bonds, Bond Mutual Funds and Bond ETFs5. The Strategic Bond Investor, Strategies and Tools to Unlock the Power of the Bond Market6. Strategic Fixed Income Investing, an Insider's Perspective on Bond Markets, Analysis and Portfolio Management.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.