10.3.24

Những Quy Luật Không Bao Giờ Thay Đổi Trên Thị Trường Chứng Khoán How Market Really Works

Trong suốt hơn hai thập kỹ, những quy luật trên thị trường chứng khoán hầu như không thay đổi. Thị trường vẫn hoạt động như cách đây hàng chục năm.


How market really works, second edition, do Bloomberg press phát hành đưa ra cái nhìn khách quan, dựa trên dữ liệu về thị trường để cho thấy cách chúng hoạt động và cách bạn có thể áp dụng thông tin đó một cách thông minh khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư.

Được viết bởi hai chuyên gia tài chính hàng đầu và chứa đầy các biểu đồ và đồ thị minh họa các khái niệm thị trường mà họ phát triển, cuốn sách đưa ra một cái nhìn đôi khi trái ngược về mọi thứ, từ lợi thế thị trường đến biến động lịch sử và từ khối lượng đến tỷ lệ Put/Call, cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn có thể. cần phải thực sự hiểu cách thức hoạt động của thị trường thì mới thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.