15.12.23

Giao Dịch Chỉ Số Chứng Khoán Phái Sinh bằng Floor Pivots và Các Mức Hỗ Trợ S1 S2 S3 cũng như Kháng Cự R1 R2 R3

 Các nhà giao dịch chỉ số chứng khoán phái sinh như VN30 thường tính điểm trục cân bằng (Pivot Point) từ đó tính ra các mức S1, S2, S3 và R1, R2, R3. Nhà đầu tư thường Mua hay Bán ở các điểm trục cân bằng và đóng trạng thái chốt lời ở các mức S1, S2 và R1, R2


Giá thường dao động xung quanh điểm trục, khi bắt đầu xu hướng mới thì giá có thể vượt qua các mức S1 hay R1 và dừng lại ở các mức S2, R2.

Ví dụ VN30 khi dùng đồ thị theo ngày thì giá ít khi vượt qua các mức S2, S3 hay R2, R3.

Có thể dùng mức S1 và R1 tính theo tuần trên đồ thị ngày để giao dịch ngược xu hướng vì giá theo đồ thị ngày ít khi vượt qua các mức R1, S1 của tuần.

Công thức tính Pivot và các mức hỗ trợ (S1,S2, S3), kháng cự (R1, R2, R3):

Pivot Point (PP) = (H+L+C)/3

R1= 2*PP - L

S1= 2*PP - H

R2= PP + (R1-S1)

S2= PP - (R1-S1)

R3 = R1 + (H-L)

S3= S1 - (H-L)

Tham Khảo: Trade Chart Pattern Like the Pros

 cần mua file pdf, vui lòng liên hệ zalo:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.