8.6.23

Phân Tích Kỹ Thuật Theo Sóng Elliott là Phương Pháp Nhẹ Nhàn nhưng Hiệu Quả Nhất

 

Nhà đầu tư nắm vững một phương pháp thuần thục sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi cố tìm hiểu nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp Elliott là phương pháp cho hiệu quả cao và ít tốn công sức nhất.

Phân tích theo sóng Elliott rất đơn giản, với chỉ vài nguyên tắc cần tuân thủ. Nhưng những ví dụ của nó thì cần phải luyện tập để hiểu sâu hơn. Và quyển sách Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott của Bloomberg chứa rất nhiều ví dụ với các sản phẩm tài chính khác nhau.

Ví dụ Elliott có bao nhiêu sóng tới, bao nhiêu sóng điều chỉnh. Sóng Elliott có tính cấu trúc ra sao, tức là khung thời gian dài hay khung thời gian ngắn đều giống nhau. Sóng 2 không bao giờ giảm thấp hơn mức khởi đầu của sóng 1, sóng 4 không bao giờ giảm xuống tới sóng 1. Trong các sóng tới như 1,3,5 thì sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.