9.1.23

Tăng Mạnh vào Tháng Một Sẽ Giúp Thị Trường Tăng Mạnh Cả Năm

 

So Goes January, so Goes the Year


Đây là câu nói thường thấy trên thị trường chứng khoán, nếu thị trường mở bát đầu năm tăng điểm thì cũng sẽ có một năm tăng điểm. Trừ khi thị trường đã trải qua quá trình tăng điểm một thời gian dài thì đầu năm tiếp theo nếu tăng thì cuối năm chưa chắc đã tăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.