13.10.21

Investments 12e Phiên Bản Quốc Tế Dành Cho Sinh Viên Chuyên Ngành Tài Chính MBA và Chương Trình CFA

 


Investments 12e Bodie, Kane và Marcus là phiên bản quốc tế mới nhất cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên cácc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, các chương trình MBA và CFA. Đã có phiên bản mới Investments BKM 13e>>

Đây là quyển sách không thể thiếu cung cấp kiến thức toàn diện về đầu tư với nhiều loại hình tài sản khác nhau giúp cho người đọc có kiến thức nền tảng và chuyên sâu.

Đặt mua bản ibook pdf tại HoaXanh: 

Investments 12th International Edition >>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.