20.6.24

Investments Thirteen edition Bodie Kane Marcus

 Quyển sách về đầu tư nổi tiếng đã có bản cập nhật dành cho sinh viên quốc tế. Investments 13e BKM.


Quyển mới được in chữ xanh đậm với các tựa đề màu đỏ trong rõ hơn so với các bản củ in chữ xanh mờ trên nền trắng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.