Investments 12e Phiên Bản Quốc Tế Dành Cho Sinh Viên Chuyên Ngành Tài Chính MBA và Chương Trình CFA

 


Investments 12e Bodie, Kane và Marcus là phiên bản quốc tế mới nhất cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên cácc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, các chương trình MBA và CFA.