31.8.21

Sách của Michael Covel

 


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

Trend Following 5th edition >>


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

The Complete TurtleTrader >>


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

The Little Book Of Trading >>Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.