31.8.21

Sách của John J Murphy

 


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

Technical Analysis Of The Financial Markets >>


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

Trading With Intermarket Analysis >>


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

The Visual Investor >>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.