29.7.21

Bộ Sách Wyckoff 2.0 và Wyckoff Methodology in Depth của Ruben Villahermosa

 


Đặt in màu bộ sách này tại HoaXanh >>

Ruben Villahermosa Chaves là nhà phân tích và giao dịch trên thị trường tài chính từ năm 2016. Ông có kiến thức sâu rộng về phân tích kỹ thuật và xây dựng nền tảng cho các hệ thống giao dịch trên máy tính.

Niềm đam mê trong lĩnh vực đầu tư đã thúc đẩy ông tập trung đào tạo về chủ đề này với các nguyên tắc trung thực, minh bạch.

The Wyckoff Methodology in Depth >>

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật để giao dịch thị trường tài chính dựa trên nghiên cứu về mối quan hệ giữa các lực cung và cầu.

Cách tiếp cận rất đơn giản: Khi các nhà giao dịch lớn muốn mua hoặc bán, họ thực hiện các quy trình để lại dấu vết của họ và điều đó có thể được quan sát trên biểu đồ thông qua giá và khối lượng.

Phương pháp Wyckoff dựa trên việc xác định sự can thiệp của nhà giao dịch chuyên nghiệp để cố gắng làm sáng tỏ ai đang kiểm soát thị trường và mục đích giao dịch với họ.

Những điều học được:

  • Thị trường chuyển động ra sao: Các nguyên tắc của xu hướng, sóng và chu kỳ
  • Ba quy luật cơ bản: Luật Cung Cầu, Luật Nhân Quả, Luật Nỗ Lực và Kết Quả
  • Quy trình tích luỹ và phân phối giúp phát hiện nhà đầu tư chuyên nghiệp.
  • Giao dịch: kết hợp bối cảnh, cấu trúc và kinh nghiệm bản thân bên cạnh những nhà giao dịch vĩ đại.

Tiếp theo quyển sách The Wyckoff Methodology in Depth, The Wyckoff 2.0 đi sâu hơn vào những khái niệm phức tạp như Volume Profile và Order Flow.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.