9.3.21

Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Hàng Hoá

 Trong khi phân tích cơ bản hàng hoá xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu của hàng hoá. Như khi mùa màn thuận lợi có thể làm gia tăng lượng cung cà phê ở Columbia và ngay lập tức làm giảm giá cà phê tương lai đang giao dịch trên sàn hàng hoá. Một cơn bão có thể làm sụt giảm sản lượng cam và đậu nành và làm giá hàng hoá đang giao dịch trên sàn hàng hoá tăng mạnh do cung giảm đột ngột.

Ngược lại Phân tích kỹ thuật không quan tâm đến cung cầu hàng hoá mà chỉ quan tâm đến diễn biến của giá hàng hoá.

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu diễn biến của giá dựa trên lý thuyết cho rằng giá thường lặp lại theo các hình mẩu cụ thể do đó có thể dùng để dự báo diễn biến của giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật đánh giá diễn biến của giá dựa trên các thống kê về giá và khối lượng trong quá khứ để dự đoán giá trong tương lai.

Do đó, mục tiêu cao nhất của phân tích kỹ thuật bao gồm:

  • Xác định xu hướng hiện tại của giá
  • Xác định xu hướng tương lai của giá
  • Xác định các điểm đảo chiều xu hướng của giá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.