8.12.20

Hai Quyển Sách Nền Tảng Về Phân Tích Kỹ Thuật

Technical Analysis Of The Financial Markets A Comprehensive Guide To Trading Methods And Applications của John J. Murphy là quyển sách kinh điển về phân tích kỹ thuật cho cái nhìn tổng quát và toàn diện về các trường phái phân tích kỹ thuật khác nhau. Đây là nền tảng giúp nhà đầu tư biết mình thích hợp với trường phái nào trong phân tích kỹ thuật và bắt đầu đi chuyên sâu hơn.Đặt in bản đẹp tại HoaXanh:

https://hoaxanh.vn/technical-analysis-of-the-financial-markets-a-comprehensive-guide-to-trading-methods-and-applications Ngoài ra một quyển sách ít nổi tiếng hơn nhưng lại chi tiết và dễ hiểu hơn với phong cách của Martin J. Pring: Technical Analysis Explained, Fifth Edition: The Successful Investor's Guide To Spotting Investment Trends And Turning Points.

Đặt in tại HoaXanh: https://hoaxanh.vn/technical-analysis-explained-fifth-edition-the-successful-investor-s-guide-to-spotting-investment-trends-and-turning-points

Ngoài phân tích kỹ thuật, để nắm vững tâm lý trong đầu tư, về diễn biến của thị trường ảnh hưởng bởi đám đông hoặc market sentiment có thể xem sách Investment Psychology Explained cũng của Martin J. Pring.

Đặt in bản đẹp tại HoaXanh: https://hoaxanh.vn/investment-psychology-explained

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.