9.12.20

Bộ Sách 2 Cuốn Technical Analysis Explained và Investment Psychology Explained của Martin J Pring

 Đặt in Technical Analysis Explained và Investment Psychology Explained tại HoaXanh

Technical Analysis Explained: The successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points.

Sách hướng dẫn chi tiết về phân tích kỹ thuật trong tài chính chứng khoán của Martin J Pring, sách giúp người đọc nắm vững từ cơ bản đến nâng cao các trường phái phân tích kỹ thuật khác nhau, cách hình mẩu đồ thị, các thời điểm đảo chiều.

Phong cách viết của Martin J Pring rất chi tiết và dễ hiểu dành cho mọi người, sách đẹp và chi tiết hơn cuốn Technical Analysis của John Murphy.Investment Psychology Explained: Classic Strategies to Beat the Markets.

Quyển sách rất hay về tâm lý trong đầu tư tài chính chứng khoán, sách giúp nhà đầu tư thấy những sai lầm mang tính cá nhân khi quyết định đầu tư. Ngoài ra sách còn giúp nhà đầu tư hiểu về tâm lý thị trường, các sự kiện đột ngột xảy ra hoặc truyền thông ảnh hưởng đến giá chứng khoán ra sao.

Sách còn có các bài học kinh nghiệm, các quy luật của những nhà đầu tư huyền thoại.


 Đặt in Technical Analysis Explained và Investment Psychology Explained tại HoaXanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.