17.9.20

Tính Chu Kỳ Kinh Doanh, Chứng Khoán và Kim Loại Quý Như Vàng Dựa Vào Kiến Thức Thiên Văn Học Financial Astrology

Các hành tinh xoay xung quanh trái đất và tạo nên một vùng từ trường ảnh hưởng lên trái đất. Sức hút của từ trường có thể thay đổi thuỷ triều, thay đổi thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến mùa màng và đặc biệt là từ trường này có thể thay đổi tâm tính con người dẫn đến những thay đổi trong quyết định kinh doanh, đầu tư...dẫn đến biến động trên thị trường chứng khoán cũng như các tài sản đầu tư như vàng."FINANCIAL ASTROLOGY How To Forecast Business, and The Stock Market" là quyển sách củ giải thích về ảnh hưởng của các hành tinh đến chu kỳ kinh doanh và chu kỳ chứng khoán, hàng hoá phái sinh. Đặc biệt là hàng hoá phái sinh nông sản như cà phê, cao su, đậu tương, bắp...do những sản phẩm này chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Sách có thể đặt in tại HoaXanh>>


BUSINESS CYCLE FORECASTING

CONVENTIONAL BUSINESS CYCLES INTRODUCTION 

-BUSINESS CYCLE HISTORY 

-19th CENTURY BUSINESS CYCLE THEORIES

-20th CENTURY BUSINESS CYCLE THEORIES

THE SUNSPOT THEORY OF BUSINESS CYCLES 

THE PLANETARY CAUSE OF SUNSPOTS

-SUNSPOT THEORY

-SUNSPOT-PLANETARY CORRELATIONS


TERRESTRIAL EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY

(a) ON AGRICULTURE AND CLIMATOLOGY

(b) TERRESTRIAL EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY IN SCIENCE

(c) EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY ON TELEGRAPH,


SUBMARINE & TELEPHONE LINES 

(d) EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY ON RADIO TRANSMISSION

(e) EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY ON ELECTRIC OWER SYSTEMS 

I. ON OVERHEAD TRANSMISSION LINES 

2. ON IIlGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLE

(f) EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY IN OTHER FIELDS OF TECHNOLOGY

(g) EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY ON HEALTH


PLANETARY THEORIES OF THE BUSINESS CYCLE 

(a) BENNER'S PRICE CYCLES

(b) MOORE'S 8-YEAR VENUS CYCLE

(c) McWHIRTER'S NORTH NODE BUSINESS CYCLE

(d) THE 56-YEAR PATTERN IN AMERICAN BUSINESS ACTIVITY

1). 1st Period: 1761-1816

2). 2nd Period: 1817-1872

3). 3rd Period: 1873-1928

4). 4th Period: 1929-1984


THE THEORY OF UNKNOWN CAUSES 

(a) HARMONIC ANALYSIS 

(b) EMPIRICAL CURVE FITI'ING


PART II. STOCK MARKET FORECASTING

THE ART OF PREDICTION 

(a) INTRODUCTION 

(b) PREDICTION THROUGH DREAM INTERPRETATION.

(c) PROGNOSTICATION FROM OMENS

(d) PROGNOSTICATION FROM ASTROLOGY: 

THE RATIONALE OF PREDICTION

RHYTHMIC STOCK MARKET CYCLES 

(a) INTRODUCTION 

(b) THE 9.2-YEAR STOCK MARKET CYCLE 

(c) THE 38 to 41 MONTH CYCLE IN STOCK PRICES

(d) COMBINATION OF CYCLES IN STOCK MARKET PRICES

(e) THE DECENNIAL PATTERN IN STOCK PRICES .

(f) CYCLES-REAL AND SYNTHETIC 

CHAPTER 12. PLANETARY CYCLES IN THE STOCK MARKET

(a) INTRODUCTION 

(b) THE PLANETARY CAUSE OF THE 9.225-YEAR STOCK MARKET CYCLE 

(c) MOORE'S 8-YEAR VENUS CYCLE 

(d) THE 11-YEAR SUNSPOT CYCLE

(e) THE PLANETARY CAUSE OF THE 4-4½ YEAR CYCLE IN MARKET LOWS 

(f) STOCK PRICES AND PLANETS IN THE 10th HOUSE 


CHAPTER 13. STOCK MARKET FORECASTING SYSTEMS INTRODUCTION 

(b) THE DOW THEORY

(c) CHARTIST MEDICATIONS FOR MAJOR MARKET TURNING POINTS 

.(d) THE McWHIRTER THEORY 

.(e) THE WILLIAMS SOLAR INGRESS METHOD 

THE WILLIAMS RUNNING TOTAL ASPECT METHOD 


PERSONAL INVESTING

(a) INTRODUCTION 

(b) W HO SHOULD INVEST OR SPECULATE

(c) WHIC H STOCK SHOULD BE BOUGHT

(d) CORPORATION HOROSCO PE ANALYSIS 

(e) FAIRCHILD CAMERA & INSTRUMENT CORP

(f) CONSOLIDATED EDISON CO. OF N.Y 

(g) ASARCO (formerly AMER. SMELT. & REFINING CO.) 

(h) HOMESTAKE MINING COMPANY 


CHAPTER 15. EPlLOGUE 

(a} REVIEW OF PARTS I AND II

(b) BUYING ON MARGIN

(c) SHORT-SELLING

(d) STOCK OPTIONS (PUTS AND CALLS)

(e) INTEREST RATES

(0 INTEREST RATE FUTURES 

(g) KONDRATIEEE WAVE MISCONCEPTIONS

(h) HISTORY OF SILVER PRICES

(i) HISTORY OF GOLD PRICES


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.