16.9.20

Chiến Thuật Giao Dịch Chỉ Số Phái Sinh Index Morning Reversal

 Giao dịch phái sinh chỉ số thực ra chỉ cần giao dịch một lần trong ngày là đủ, đó là trong phiên sáng, phiên mở cửa đầu tiên của ngày. Đây là thời điểm khối lượng giao dịch lớn nhất và chỉ số cũng biến động mạnh nhất.

Chiến thuật Morning Reversal dựa trên một đặc điểm của chỉ số Index là nó có xu hướng quay trở lại mức giá đóng cửa của ngày hôm qua sau những biến động ban đầu ở phiên mở cửa hôm nay.

Ví dụ: Phiên sáng hôm nay chỉ số Index tạo gap giảm thì chỉ số này có xu hướng phục hồi lại từ từ trong buổi sáng. Điều này tạo cơ hội cho nhà đầu tư trade ngược với gap ban đầu, khi gap được fill thì nhà đầu tư cũng sẽ chốt lời. Ngược lại nếu Index nhảy vọt, tạo gap tăng trong phiên mở cửa thì chỉ số phái sinh Index có xu hướng giảm dần vào cuối buổi sáng.-Thống kê cho thấy nếu gap tạo ra tăng/giảm +- 1% thì phần lớn sẽ được fill (80%-90% sẽ được fill)

-Nếu Gap lớn hơn cỡ 1% đến 2% thì tỉ lệ gap được fill giảm còn 60%

-Gap càng lớn thì tỉ lệ được fill càng nhỏ.

Thí dụ: chỉ số phái sinh Index tăng/giảm 1% thì khả năng fill trong buổi sáng rất cao, nhà đầu tư chỉ cần trade ngược gap thì tỉ lệ thắng rất cao.Khi gap được fill thì có lúc giá cũng tạo sóng ngược, cần chú ý các điểm và thời gian vào ra phù hợp. Hình trên là khoản thời gian cần thiết để gap được fill, nếu trong khoản thời gian này gap chưa được fill thì cần phải cắt lỗ.

Tham khảo: Index Futures Trading Strategies.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.