17.6.24

Trở Thành Diễn Giả Hiệu Quả với DK Guide to Public Speaking

 DK Guide to Public Speaking là quyển sách hình ảnh màu hướng dẫn một cách trực quan, sinh động và chi tiết cách trở thành một diễn giả trước công chúng thành công.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.