16.6.24

Sai Lầm Khi Giao Dịch và Đầu Tư Vàng


 Phần lớn nhà đầu tư đánh giá sai về những yếu tố thúc đẩy giá vàng, những nguyên nhân làm giá vàng tăng hay giảm.

Không phải do lạm phát, giảm phát, thị trường chứng khoán hay sức mạnh của đồng đô la làm giá vàng tăng hay giảm.

Tâm lý thị trường mới là nhân tố chính quyết định giá vàng tăng hay giảm. Tập trung vào phân tích tâm lý thị trường sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán hướng đi của giá vàng một các tương đối chính xác.

Các nhà đầu tư thường cho rằng Vàng là loại tài sản có thể chống lại lạm phát, khi thị trường chứng khoán và nền kinh tế suy yếu thì Vàng có thể tăng giá.

Lịch sử đã chứng minh, giá vàng thường diễn biến cùng chiều với thị trường chứng khoán và nền kinh tế, tức là khi thị trường chứng khoán tăng thì giá vàng cũng tăng và ngược lại.

Ví dụ vào những tháng đầu năm 2020, thị trường chứng khoán giảm mạnh do dịch covic thì giá vàng cũng giảm khoản 15% vào thời điểm đó. Bạc còn giảm nhiều hơn, mất tới 40% giá trị.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nếu đúng là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát và trì trệ kinh tế thì đáng lẽ giá vàng phải tăng vào thời điểm đó, hoặc những nhà đầu tư nhảy vào vàng với hy vọng bù trừ sự giảm giá từ thị trường chứng khoán thì giá vàng sẽ tăng. Nhưng ngược lại, giá vàng mất tới hơn 30% giá trị vào những năm 2008.

Bài học lịch sử lập lại nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không học và vẫn tiếp tục mua vàng với hy vọng phòng ngừa rủi ro khi thị trường chứng khoán giảm giá.

Lịch sử đã chứng minh giá vàng thường diễn biến cùng chiều với thị trường chứng khoán.

Ví dụ như đợt phục hồi ở cả thị trường chứng khoán và thị trường vàng mà chúng ta đã thấy kể từ tháng 10 năm 2023  như một ví dụ rõ ràng về thời điểm vàng và chứng khoán cùng tăng giá. Cũng như đợt phục hồi của vàng cùng lúc đợt phục hồi của thị trường chứng khoán năm 2019 cho đến khi xảy ra Sự cố Covid và sau đó một lần nữa sau Sự cố Covid. 

Quay lại xa hơn một chút, nhìn vào đợt phục hồi của vàng được thấy cùng với đợt phục hồi của thị trường chứng khoán từ năm 2009 cho đến mùa thu năm 2011.  Xa hơn một chút nữa và nhìn vào đợt phục hồi của vàng được thấy cùng với thị trường chứng khoán tăng mạnh từ năm 2003-2007.

Vàng cũng không phải là công cụ phòng ngừa lạm phát

 Khi lạm phát hoàng hành trong nền kinh tế những năm 2021, 2022 và 2023 thì vàng không  hề tăng giá.

Hãy nhớ, giá Vàng không bị thúc đẩy bởi lạm phát. Nó cũng không bị thúc đẩy bởi giảm phát. Nó cũng không được thúc đẩy bởi đồng đô la. Nó cũng không giảm khi thị trường chứng khoán phục hồi hoặc ngược lại. Vàng được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường. Và, đây là hằng số duy nhất trên thị trường vàng cho phép người ta duy trì quan điểm khách quan về xu hướng giá vàng và có thể dự đoán xu hướng đó theo bất kỳ cách nào đáng tin cậy và nhất quán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.