27.5.24

Giao Dịch Hàng Hoá Cho Lợi Nhuận Cao Hơn So với Giao Dịch Cổ Phiếu


 1. Hàng hoá thường theo xu hướng mùa vụ và dễ dự đoán hơn so với cổ phiếu. Giá hàng hoá dịch chuyển theo quy luật Cung Cầu.
 2. Giao dịch hàng hoá thường ít tốn công sức theo dõi thông tin, tính toán đồ thị vì chỉ có vài loại hàng hoá được giao dịch như cà phê, cau su, bắp đỗ tương… Trong khi cổ phiếu có thể lên tới hàng ngàn, hàng chục ngàn cổ phiếu khác nhau.
 3. Khi nhà đầu tư dự đoán giá hàng hoá nếu đúng, thường chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận vì chúng tăng theo một hướng còn cổ phiếu thì có cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm khác nhau.
 4. Khi giao dịch hàng hoá bằng hợp đồng tương lai, lãi xuất qua đêm thường rẻ hơn so với nắm giữ cổ phiếu. Khi nắm vị thế Short trong giao dịch hàng hoá cũng không phải gặp rủi ro giống như cổ phiếu chia cổ tức.
 5. Việc chia cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng chuyện này không xảy ra trong giao dịch hàng hoá.
 6. Giá hàng hoá có phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu nên ít khi bị các nhà đầu tư cá mập thao túng giá.
 7. Tin tức về hàng hoá thường rõ ràng chứ không mập mờ như bên chứng khoán và bị ảnh hưởng bởi tin đồn.
 8. Giá hàng hoá bị chi phối chủ yếu bởi cung cầu, trong khi chứng khoán có nhiều yếu tố ảnh hưởng như chính trị, tâm lý nhà đầu tư nên khó kiểm soát hơn.
 9. Đầu cơ hàng hoá thường dễ hơn đầu cơ chứng khoán vì nó liên quan đến việc tiêu thụ và sự cần thiết.
 10. Hàng hoá thì được tiêu thụ còn cổ phiếu thì không. Điều này dẫn đến việc dự đoán giá hàng hoá tương đối dễ hơn dự đoán giá cổ phiếu.
 11. Dự đoán đỉnh và đáy của hàng hoá thường dễ hơn so với việc dự đoán đỉnh và đáy của cổ phiếu.
 12. Giá cổ phiếu thường di chuyển theo một nhóm cổ phiếu còn hàng hoá thường di chuyển độc lập.
 13. Các nhà đầu cơ nổi tiếng mà mọi người biết đều thành công trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá như Livermore, Patton, Armour, Dr. E.A Crawford.
 14. Tỉ lệ ký quỷ trong giao dịch hàng hoá thường yêu cầu thấp hơn so với giao dịch cổ phiếu. Điều này giúp tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn nên nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên vốn.
 15. Những quy luật dùng để dự đoán xu hướng giá hàng hoá thường không thay đổi bởi vì cũng chỉ có các loại hàng hoá đó được sản xuất và tiêu thụ mỗi năm. Trong khi cổ phiếu mỗi năm đã khác, năm sau sẽ biến động không giống năm trước, để tìm hiểu phải bắt đầu lại từ đầu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.