25.3.24

Các Quyển Sách Hướng Dẫn Khởi Nghiệp Bằng Nghề

1. Các Quyển Sách hình ảnh về Làm Gỗ, từ cách sử dụng các công cụ đến các tác phẩm nghệ thuật thủ công.

The Took Book, hướng dẫn sử dụng tất cả các công cụ ở các ngành bao gồm ngành gỗ

Woodworking with Hand Tools, hướng dẫn sử dụng các công cụ làm gỗ thủ công

Woodworking Step by Step, quyển sách hình ảnh hướng dẫn đầy đủ từ việc sử dụng các công cụ đơn giản đến phức tạp và thực hành làm mọi sản phẩm từ gỗ.

Woodwork, Step by Step, quyển sách ngắn hơn của Woodworing Step by Step

WoodCraft, hướng đẫn làm các sản phẩm gỗ thủ công

Woodworking for dummies.


2. Complete Pottery Techniques, Design, Form, Decorate and more >>...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.