16.10.23

Các Sách for dummies mới nhất

 


Đừng Đánh Giá Thấp Các Sách "for dummies"! Đây cũng là những sách do các tác giả đầu ngành biên soạn, cung cấp đầy đủ kiến thức ngoài ra ưu điểm lớn nhất là cách trình bày dễ hiểu dành cho số đông.

Tham khảo danh sách các sách for dummies mới nhất trong lĩnh vực tài chính chứng khoán: Finance for Dummies Books>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.