25.9.21

Sách của Andrew Aziz

 


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

How to Swing Trade >>

A beginner's guide to trading tooks money management, rules, strategies and routines of a swing trader.


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

How to Day Trade for a Living >>

A Beginner’s Guide to Tools and Tactics, Money Management, Discipline and Trading Psychology.


Đặt in bản tiếng Anh tại HoaXanh:

Advanced Techniques In Day Trading >>

A Practical Guide to High Probability Strategies and Methods. Andrew Aziz, Day Trader at Bear Bull Traders.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.