3.8.21

The New Sell và Sell Short của Alexander Elder

Nói đến Dr. Alexander Elder, mọi người thường biết đến hai quyển sách nổi tiếng là The New Trading for a LivingCome into my Trading Room. Ngoài ra còn một quyển sách rất hay mà ít người biết đến đó là The New Sell and Sell Short How To Take Profits, Cut Losses, and Benefit From Price Declines.

The New Sell và Sell Short phiên bản 2 của tác giả Alexander Elder hướng dẫn cách nhận biết và bán cổ phiếu đang sở hửu đúng thời điểm. Bên cạnh đó là cách thức nhận biết những cổ phiếu yếu để mở vị thế Short, một cổ phiếu yếu không phải là cổ phiếu xấu về cơ bản mà chỉ là có khả năng giảm giá.

Thông thường, bán đúng thời điểm giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận hoặc đôi khi cần phải cắt lỗ nhưng biết mở vị thế Short với một cổ phiếu có dấu hiệu suy yếu sẽ giúp gia tăng lợi nhuận nhanh hơn.

Phiên bản mới chứa nhiều ví dụ về Short cổ phiếu trong khi thị trường suy giảm năm 2008-2009.Ngoài ra, ấn bản mới còn chứa một hướng dẫn nghiên cứu sâu rộng để giúp người đọc nắm vững các công cụ trước khi giao dịch.
  • Có nhiều ví dụ và các gốc nhìn về short cổ phiếu trong 2008 - 2009
  • Bao gồm các nghiên cứu chuyên sâu với câu hỏi và biểu đồ
  • Thảo luận quá trình Bán cổ phiếu dưới các gốc nhìn Cơ Bản, Kỹ Thuật, Tâm Lý
  • Cách tăng lợi nhuận và giảm rủi ro khi thị trường diễn biến không theo kế hoạch
  • Cung cấp các hướng dẫn chi tiết cho các nhà giao dịch về những sản phẩm tài chính khác nhau: cổ phiếu, chỉ số phái sinh, hàng hoá phái sinh, tiền tệ.
  • Giải thích cách đặt mục tiêu lợi nhuận và lệnh cắt lỗ trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào
Đặt in màu bản tiếng Anh tại HoaXanh: The New Sell & Sell Short >>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.